logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Hans backar

   Park och natur

Sankt hans backar

I norra Lund ligger Sankt Hans backar, i folkmun även kallat ’Monte Composti’, och Sankt Hans park, som tillsammans utgör Lunds största park. Den utgörs av ett dramatiskt landskap med kullar och dalgångar där högsta punkten ligger 86 meter över havet. Från toppen är utsikten över staden och mot Öresund fantastisk.

Namnen Sankt Hans backar och Sankt Hans park har området fått från Sankt Hans källa som låg strax öster om Sliparebacken. Från 1947-1967 var detta stadens soptipp. 1971 skapade dåvarande stadsträdgårdsmästaren Robert Montan planen som skulle omvandla området till ett helt konstgjort park- och rekreationsområde. Genom att soporna täcktes med matjord och lera kunde man plantera träd och buskar och så gräs.

Idag rymmer området, pulkabackar, motionsspår, uteklassrum, ridstigar, grillplatser, discgolfbana med mera. Det finns en anlagd bäck och en damm som tar hand om regnvattnet från gator och torg. Centralt i området finns en amfiteater och där finns en skog, kallad barnens skog, eftersom 600 lundensiska skolbarn planterat sammanlagt 5500 trädplantor där.

Text: Annika André

Källa
Lunds kommun

2018-03

  Senast uppdaterad 26 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 mars, 2018 av Ingrid André