logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Botaniska trädgården ”Botan”

   Park och natur

MG 1989

Botaniska trädgården i Lund är en fantastisk oas och ett populärt besöksmål för lundabor och turister. Botaniska trädgården ägs och förvaltas av Lunds universitet

Det har funnits en akademiträdgård i Lund sedan slutet av 1600-talet. Den låg då på den nuvarande universitetsplatsen. I mitten på 1700-talet antogs Carl Hårlemans plan för en ny botanisk trädgård på samma plats med ett orangeri, arboretum och plantageverksamhet. Vid sidan av undervisning i medicin skulle trädgården odla och sprida kunskap om ekonomiskt viktiga växter. Mest känd är Eric Lidbecks odling av 50 000 mullbärsträd för framställning av svenskt silke.

Trädgården drevs vidare på samma plats fram till 1860-talet, men då var det dags att flytta till den nuvarande platsen på Tornalyckan öster om stadsvallen. Här hade universitetet haft tillgång till mark sedan 1815. År 1865 började man plantera i de nya växthusen och tre år senare odlades cirka 6000 arter i trädgården.

I trädgårdens nordvästra hörn färdigställdes 1867 det hus som fortfarande benämns Agardhianum. I detta hus huserade den första botaniska institutionen i Lund. I vallen intill växthuset ligger det lilla kolhuset (troligen från 1862). 1889-1891 byggdes det nya institutionshuset i söder och 1913 uppfördes botaniska muséet.

Två bronsbyster föreställande far och son Agardh finns i parken. Jacob George Agardh var huvudman bakom anläggandet av nuvarande Botaniska trädgården. Han var son till botanikprofessorn Carl Adolph Agardh. Båda framstående algforskare.

Botaniska trädgården sträcker sig över en yta på 8 hektar. Ute i friland i trädgården finns tusentals olika arter och sorter. Från år 1975 är Lunds universitets Botaniska trädgård statligt byggnadsminnesmärke och skall ”åtnjuta särskild därefter lämpad omvårdnad”.

Text: AA

Bildgalleri från Botaniska trädgården

  Senast uppdaterad 8 maj, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2015 av Ingrid André