logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skrylle – omtyckt oas för naturfattiga Lund

   Park och natur

Skrylle3

En miljon besök görs varje år i Skrylleområdet mellan Dalby och Södra Sandby. Skrylle är Lundabornas oas för motion, promenad, möten och fika i naturskön miljö.

Skrylle3

Ordet Skrylle (äldre stavning Skrulle och Skrölle) betyder helt enkelt storskog och skogen var stor vid medeltidens slut. Det var en lövskog som sträckte sig ner till Arendala vid Linero. Skogen ersattes successivt av betesmarker och enefälader. På 1600-talet kom granen och 80 procent blev en granskog tills den stora stormen fällde den.

Det började för mer än 60 år sedan
På 1950- och 60-talen började Skrylleterrängen användas som ett motionsområde för de naturfattiga Lundaborna. Dalby Stenkross AB skänkte en tomt i norra Dalby. Dit forslades en militärbarack från Kalix, som blev den första Skryllestugan, som invigdes 1952. Byggmästare Harry Karlsson skänkte en manskapsbod för omklädning.

Friluftsfrämjandet högg fram spårslingor för motionärerna. Första året besöktes stugan av 1 800 personer. Idrottsledaren Sven Håkansson, som skulle bli ”Mr Skrylle”, startade 1954 motionsträning i grupp 1954. 1968 anlades det första elljusspåret.

Stugan blev för trång och det letades nya möjligheter. Lunds kommun skulle bli storkommun 1974 och den förbereddes genom inköp av mark för nya Skrylle. Nuvarande Skryllegården invigdes 1972 av landshövding Gösta Netzén. 2.1 miljoner satsade kommunen och driften överläts till Friluftsfrämjandet. Så är det ännu, kommunen äger och Friluftsfrämjandet driver Skrylleanläggningen.

Mr Skrylle
Sven Håkansson blev den förste intendenten och satte sin prägel på vad som skulle växa till en välkänd rekreationsplats. Han avled 1990. Av en fond i hans namn skapades Naturum, en plats för kunskap om områdets växtlighet och djurliv. Sven Håkanssons insatser för Skrylle hedras också genom Sven Håkanssons väg, som leder fram till Skryllegården.

Den gamla Skryllestugan ersattes av en ny på samma plats. Det är den som heter Tetra Eden och är motionscentrum för Tetra Paks personal.

Nya Skrylle växte med tillbyggnader, gym, grillplatser och en mängd nya motionsspår, flera av dem anpassade för naturnyfikna barn. Besöken av skolklasser och dagisgrupper är omfattande.

1995 fick Lund utmärkelsen årets friluftsmiljökommun. I motiveringen nämndes speciellt den sociala aspekten. Skrylle var och är en omtyckt plats för motionärer och för dem som vill komma ut i naturen, promenera, fika eller äta lunch. Restaurangen är välbesökt.

Under veckosluten är det trångt i spåren. Våren 2015 har 100 nya parkeringsplatser skapats för att fler ska få plats. Bussförbindelser finns med linje 159, men är knappa.

Skrylle2
Jenny Gustafsson (t.v.) intervjuas

Sedan 2011 är Jenny Gustafsson Skrylles intendent. Hon visar flera nyheter. Från Dalby finns nu en upplyst gångväg och en slinga för mountainbike har byggts. Lunds kommun har bidragit med medel till ett utegym som tillgänglighetsanpassats. För synskadade läggs en slinga från busshållplatsen. Att alla ska kunna vistas i naturen har varit ett tydligt mål. Redan 1980 byggdes det första handikappspåret.

Badsjön försvann
Allt har inte varit frid och fröjd. Att skapa en badsjö kämpades det med 1997. Vattnet bara rann ut. Vid midsommartid trodde man att problemet var löst. Men några dagar innan invigningen försvann vattnet. Försöken fick överges.

Stormen som krossade Mulles hus
Flera stormar har drabbat Skrylleskogen. Den värsta inträffade natten mellan 3 och 4 december 1999. Nästan hela granskogen knäcktes. Dåvarande intendenten Sven Engberg var förtvivlad. Men förtvivlan byttes i glädje när den mörka granen ersattes med lövträd. I dag är det mycket ljusare och mer inbjudande både vid Skryllegården och ute i spåren.
Mulleverksamhet har bedrivits i Skrylle sedan 1965. Dagarna efter den stora stormen var barnen ledsna. De fallande träden hade krossat Mulles hus.

— Mulle är nog död, sa barnen till Sydsvenskan då i december 1999.

Nej, Mulle dog inte. Hon lever ännu i all välmåga om än pensionerad.

Gun Jacobsson är en legendarisk Mulleledare. Hur många gånger hon ropat hej kollikok vet hon inte.

— Vad betyder Skrylle för dig?

– Det är otroligt mycket och för alla besökare inte minst alla barngrupper. Skrylle är inte bara motion utan lika mycket en mötesplats för människor som kommer regelbundet. Det finaste för mig är att smyga ut från de markerade spåren och finna fantastisk natur till exempel i Måryd.

Skrylle1

Text: Ingrid Nathéll, foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Skrylleområdet: utveckling av ett natur- och rekreationsområde. 1997. 

 
Skrylle lockar små och stora.
Foto: Claes Wahlöö. Klicka på bilderna för att förstora.

  Senast uppdaterad 22 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 31 maj, 2015 av Ingrid André