logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsparkens nya lekplats

   Park och natur

Lekplats5

Lekplatsen har 2014-15 byggts om radikalt till en modern så kallad ”motoriklekplats”. Av den ursprungliga lekplatsen återstår bara paviljongen från 1912. Den uppfördes som regnskyddad lekyta och kallades skjul. Kvar står också lekskulpturen ”Tufsen” från 1952. Den skapades 1949 av Egon Møller-Nielsen och fick den treåriga dotterns smeknamn.

Det senaste tillskottet till lekplatsen är en avdelning med byggnader som hämtat sin inspiration från Lundautställningen 1907. Här kan barnen leka, klättra och åka rutschkana. 

Lekplats4

Först lägger man märke till utställningens huvudentré som byggts med stadsporten på det medeltida stadssigillet som förebild. Andra hus representerar olika utställningspaviljonger. Högst kommer ungarna i utsiktstornet där det finns en kikare att titta i. Det verkliga tornet var 30 m högt och 1907 fick besökarna åka elektrisk hiss till utsiktsplattformen. 

Den nya avdelningen, som färdigställdes i december 2015, inspirerar uppenbart de mindre barnen. Formatet gör att de större har svårt att  krångla sig genom öppningarna.

Det är tydligt att ambitionsnivån har varit hög vid omgestaltningen av denna för många lundabor klassiska barndomsmiljö. Resultatet är mycket lyckat.

Lekplats1
Lekplats2
Lekplats3

Text och foto: Claes Wahlöö

2016-09

  Senast uppdaterad 26 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 8 september, 2016 av Ingrid André