logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Söderlyckan – skejtboardbanan i stadsparken

   Park och natur

Skejtbanan

Så här började det

Lunds skateboard- och konstförening började driva frågan om att bygga en skateanläggning i Lund 2011. 2012 kom det in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Sanna Young. Kommunfullmäktige i Lund beslöt att bevilja 11 miljoner till projektet.

Det gjordes därefter en stor utredning kring lämpliga platser. Ett antal workshop ordnades med skejtarna i föreningen. De flesta önskade sig en placering i stadsparken där det till slut hamnade. Skejtarna var sedan med i hela processen kring placering, utformning och projektering till att bedöma och utse projektör. De fick också tillsammans med projektören utveckla förslaget. Skejtarna har också medverkat på byggmöten och slutligen också på slutbesiktningarna.

I uppdraget till projektören ingick som en förutsättning att skateparken inte bara skulle vara skateverksamhet utan att den skulle fungera som en mötesplats för alla. Den skulle på ett vackert sätt smälta in i stadsparkens miljö och den skulle vara utformad som en socialt trygg mötesplats att trivas i. Den skulle attrahera alla oavsett kön, ålder eller om man är skejtare.

Skateboardparken invigdes i maj 2016.

Text: Annika André, foto: Claes Wahlöö

Bildgalleri. Klicka på bilderna för att förstora.

2016-05

  Senast uppdaterad 26 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 31 maj, 2016 av Ingrid André