logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsparken förnyas

   Park och natur

Stadspark5

”Lund har inget hav – men vi har en stadspark. Det är en tillflyktsort att göra musik i, en plats att må bra på.” (ur boken Yrvaken Törnrosa

Denna lundaoas är en 105-åring som genomgår en förnyelse. Våren 2016 planterades 7 000 perenner i solens och skuggans trädgård intill lekplatsen. 

Stadens park heter just Stadsparken. Det beslöt stadsfullmäktige 28 januari 1910 då parken anlades inför invigningen av Lundautställningen 1911. Den park vi nu har utvecklades vid den medeltida stadsvallen. 600 meter återstår av vallen. Den kallades en gång den akademiska promenaden. Då kunde man gå 200 meter till fram till Trollebergsvägen. Med järnvägen och gasverket försvann denna del av vallen. 

Också den Gyllenkrokska promenaden fanns. Den anlades 1858 som en allé av Axel Gustaf Gyllenkrok. Gatan som nu finns lades ut senare. 

Det började med parkbolaget
1860 bildades Lunds parkbolag och köpte den mark som skulle bli Stadsparken. Bolaget anlade den gjutjärnsfontän intill lekplatsen som nu fått ny glans. Då fanns redan stadsträdgårdsmästarvillan, som var tjänstebostad fram till 1986. 

1904 köpte Lunds stad marken och parken fick sin nuvarande omfattning. Men Observatorieparken var sin egen och skildes av med ett staket. Numera ingår den som en del av Stadsparken. Observatoriebyggnaden från 1867, ritad av Helgo Zettervall, är nu i stöpsleven. Hur byggnaden ska användas är oklart. 

Stadspark paviljong
     Wåhlins paviljong

Lundautställningen 1907
I december 1905 beslöt Lunds Fabriks-och Hantverksförening att anordna en stor utställning för industri, slöjd och konst i parken. Den öppnades 1907. Staden hade 19 000 invånare, men utställningen besöktes av 250 000 personer. Inträdet var en krona. 

En mängd ganska provisoriska byggnader uppfördes. Kvar finns endast musikpaviljongen ritad av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Den står dock inte på sin ursprungliga plats. Trappan upp till Stadsparkskaféet är också kvar sedan utställningen. 

Jubileum och förnyelse
1909 fattades beslut att anlägga en stadspark. Stadsträdgårdsmästaren hette Johannes Ekberg. Han spelade en viktig roll i utformningen av parken. 1911 var parken klar och kunde invigas. 2011 firades 100-årsjubileet. 

Till parken hörde (och hör) en damm. När den grävdes ut lades schaktmassorna upp som en kälkbacke, uppskattad av generationer Lundabarn. Backen försvann 2010. Då hade förnyelsen av Stadsparken inletts. 

Från 2009 har arbetet pågått i etapper. Nuvarande parkintendent Lars Brobeck och hans personal har varje år hållit tummarna för pengaanslag. 

I västra delen av stadsparken har Stadsparkskaféet från 1922 byggts till med en restaurang. 

Södra lekplatsen utmed Ringvägen har blivit beachplan, utegym och fått en klätterkloss. Parkens centrala del med fontän är den egentliga finparken och har genomgått en förnyelse och upprustning med bland annat belysning. Rosenrabatterna får varje år sällskap av vår- och sommarblommor. Våren 2016 är det ljusblå penséer och rosa förgätmigej som gläder besökare och boulespelare. 

Lekplatsen har byggts om och till. Dagens Lundabarn leker i byggnader som är små kopior av husen från utställningen 1907. Lundaborna i alla generationer har med glädje tagit emot den nya lekplatsen. 

På gång och nästan klar är en skateboardpark intill Mejeriet.

Stadspark2

7000 perenner i marken …

Solens och skuggornas trädgård
Och så är det solens och skuggans trädgård som ritats av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell. Granit och skiffer omger planteringsytorna. Den första måndagen i april 2016 hade 7 000 perenna växter kommit till parken. 50 personer planterade växter i blått, rosa och vitt med några gula inslag. Ett 70-tal olika arter planterades. Det är den största blomplantering som gjorts i Lund och en av de största i hela landet. 

Några träd har också planterats, en japansk magnolia och ett Kentucky coffeetree (men nej, kaffe växer inte på träd).

Förnyelsen är nästan genomförd. En nordisk djungel är också planerad och en del finns att rusta upp vid Observatoriet. 

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö

Läs mer 
Yrvaken Törnrosa: stadsparken i Lund hundra år. Föreningen Gamla Lunds årsbok 2011.

2016-04

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 17 april, 2016 av Ingrid André