logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Öster I – Lunds äldsta koloniförening

   Park och natur

Radisely

Den framstående folkbildaren Nils Lundahl (1858-1940) var en av initiativtagarna till Lunds kolonirörelse. Han motionerade 1904 om att man skulle inrätta kolonilotter på den del av de fäladslotter som staden löst in. Han fick därefter i uppdrag att tillsammans med botanikprofessor Bengt Jönsson utreda frågan. Redan ett par månader senare bifölls ärendet i stadsfullmäktige och Lund hade fått sitt första koloniområde, Öster I, beläget vid Dalbyvägen.

Öster I invigdes 1905 och då fanns 60 lotter till uthyrning. År 1912 utvidgades området med 37 lotter. Planerna ritades av stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg.

Bengt Lidforss, legendarisk lundaprofessor i botanik, hade åtta kolonilotter på Öster I. Han hade för avsikt att förädla och driva fram kärnfria björnbär, men hann aldrig uppleva resultatet av sitt experiment.

På Öster I finns kolonilotten Radisely som ingår i Lunds kommuns naturpedagogiska projekt ”Lärande koloni”. Med Radisely vill kommunen bidra till att öka intresset och höja kunskapen om våra kulturväxter och kulturmiljöer samt bevara biologisk mångfald. Valet av växterna i Radiselys trädgård har gjorts i samarbete med det nationella Programmet för Odlad Mångfald (POM).

Allmänheten är välkommen att besöka området under sommarmånaderna.


Text
: Ann Beran, foto: Gunnar Menander

Läs mer:
På landet i Lund. Om koloniområden då och nu. Föreningen Gamla Lunds årsbok 2012.

  Senast uppdaterad 21 maj, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 3 augusti, 2014 av Ingrid André