logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Löwegrenska trädgården förr och nu.

   Park och natur

Lowegrenska

Vandrar man österut från Clemenstorget Längs Sankt Petri kyrkogata mot Stadsbiblioteket öppnar sig till vänster ett gångstråk som leder vidare mot Bredgatan eller Sankt Laurentiigatan. Gångstigarna leder mot en lummig park med en cirkelrund, inte särskilt vacker, fontän i mitten. Dess officiella namn är Löwegrenska trädgården. Den har en lång historia, men uppstod i sin nuvarande form i samband med att Stadsbiblioteket byggdes i slutet av 1960-talet. Numera är den öppen och inbjudande. Här finns flera små trädgårdsrum med bänkar och bord. Några mäktiga trädskulpturer, signerade Michael Liljeqvist, jämsides med liggande trädstammar för barn att klättra på pryder också den lilla parken.

Området väster om Bredgatan var länge ett gytter av småhus och verkstäder. Här fanns också en privat trädgårdsanläggning, ”Direktör Wensters hage”, från slutet av 1700-talet. Här förvärvade läkaren Michaël Kolmodin Löwegren en tomt bakom sin bostad på Sankt Petri kyrkogata och här uppstod en stor trädgård med en mängd varierande växter från när och fjärran, anlagd av akademiträdgårdsmästaren Lundberg. Inte mycket av den ursprungliga praktträdgården finns kvar i dagens park, men en jättelik bok stammar därifrån liksom ett ginkoträd (Ginko biloba), som står nära transformatorhuset. Lunds kommun har låtit plantera ytterligare ett ginkoträd i närheten.
Bilden ovan är från professor Löwegrens tid. Allhelgonakyrkan skymtar i bakgrunden.

Lowegren M

Professor Löwegren i sin trädgård. Akvarell av dottern Ebba.

Michaël K. Löwegren (1836 – 1923) var ögonläkare, småningom professor. Hans doktorsavhandling handlade om myopi, dvs närsynthet. Genom hans försorg skapades 1868 vårt lands första självständiga ögonklinik. Han skrev läroböcker och var en skicklig starroperatör. Botanik var ett av hans stora intressen. Dottern Ebba var en god akvarellist som lät sig inspireras av familjens trädgård. Låt oss skänka far och dotter en tanke, när vi nu på tvåtusentalet hastar genom Löwegrenska trädgården.

Text: Ingrid Meijling Bäckman, foto: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. 


Läs mer  
Nordström, Elsa, Löwegrenska trädgården förr och nu. 1994. (Stencilerad skrift, finns endast i Stadsbibliotekets Lundasamling)

  Senast uppdaterad 25 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 november, 2015 av Ingrid André