logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fakiren, Strindberg, Lidforss och Josephson

   Minnestavlor

Wallenberg Strindberg Lidforss Josephson

I detta hus, som var Falstaff, fakirs barndomshem, har flera kända personer bott.
Läs mer om Tomegapsgatan 24.

Axel Wallengren ”Falstaff, fakir” (1965 – 1896), författare. Envar sin egen professor, Ett svårskött pastorat, Sagan om Pomperipossa med den långa näsan, Lyckans lexikon – upphovsmannen till dessa och flera andra klassiker var Falstaff, fakir alias lundabon och lundensaren Axel Wallengren.

Läs med om lundaprofilen Axel Wallengren.

August Strindberg (1849 – 1912), författare
August Strindberg kom till Lund den 29 december 1896. Under den tid han bodde i staden skrev han några av sina märkligaste och mest nyskapande verk: Inferno, Legender, Till Damaskus I-II och Gustav Vasa. Han bodde på många adresser.

En minnesplakett finns också uppsatt på Grönegatan 8.

Läs mer om Strindberg i Lund

Bengt Lidforss (1868 – 1913), botaniker, författare, kulturjournalist. Han var den radikale akademikern, en av de få som tog ställning för arbetarrörelsen. Han föddes på Bytaregatan 22 och tog studenten på Katte. Som student i Lund kom han med vänner att bilda D.U.G. (de unga gubbarna), som inte hyllade Karl XII den 30 november.

Läs mer om lundaprofilen Bengt Lidforss

 Ragnar Josephson (1891 – 1966), konsthistoriker, författare, chef för Dramaten. Josephson är bland annat känd för sitt intresse för ett konstverks tillkomsthistoria. Under sin tid som professor i Lund tog han 1934 tog initiativ till grundande av Skissernas museum, som fokuserar på förarbeten, skisser och utkast till offentliga konstverk.

Tomegaps24
Foto: Gunnar Menander

Minnestavlan finns på Tomegapsgatan 24.

 

 

  Senast uppdaterad 20 juni, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 30 september, 2014 av Ingrid André