logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Thorild Wulff

   Minnestavlor

Wulff

Thorild Wulff (1877 – 1917), botanist och forskningsresande.
Wulffs första resa – till Svalbard 1899 – resulterade i doktorsexamen 1902.  Han besökte Indien 1902. Tillsammans med Albert Engström kom han till Island 1911, vilket bl.a. resulterade i Engströms islandsbok Åt Häcklefjäll.
Under en rad resor till Kina, Japan och Indonesien under åren 1912 – 1914 hade han uppdrag att i det då oroliga Kina så förmånligt som möjligt skaffa konstföremål till det nystartade Röhsska museet. Han hade varken språkkunskaper eller konstvetenskapliga kvalifikationer för uppdraget och han beskrev sig själv i ett brev som ”röfvarhövding”.
Sista resan gick till Grönland med en av Knud Rasmussens Thule-expeditioner. Expeditionen fick stora problem med matförsörjningen och Wulff avled av svält på Grönland 1917.

Under sin lundatid umgicks Wulff i de radikala studentkretsarna i Lund. Han var ordförande i DYG (De Yngre Gubbarna) 1897. Han kände Lidforss och omnämns på ett par ställen i Strindbergs Ockulta dagbok.

Wulffshus

Minnestavlan finns i Botan, f.d. Botaniska museet vid Östra Vallgatan.

Text på stenen: Dr. Thorild Wulff Født : 1 april 1877 i Gøteborg. Ommkommen : 29 : august : 1917 paa den 2: Thule-ekspedition i det han offrede sit liv for sin videnskablige forskning.

Omskriften: ”Lade mig till ro kl : 7 e m ty vill ej värka hämmande på  mina kamraters rörelsefrihet varpå deras räddning hänger”. Dagbogsoptegnelse af 29 aug 1917.

Reliefen som förutom inskriften avbildar isberg är signerad H M.

  Senast uppdaterad 23 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2015 av Ingrid André