logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Anders Österling

   Minnestavlor

Östling

Anders Österling (1884 – 1891), författare, litteraturkritiker, översättare och ständig sekreterare i Svenska Akademin. 

I umgängeskretsen under studietiden i Lund fanns både Bengt Lidforss och Fredrik Böök. 
I hans poesi spelar det skånska landskapet en viktig roll.

Östlinghus

Minnestavlan finns på Svanegatan 7b.

Läs mer
Westerström, Jenny, Den unge Anders Österling … 1884 – 1919. 2013.
Westerström, Jenny, Den ständige Anders Österling … 1919 – 1981. 2013.

2018-10

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 29 september, 2018 av Ingrid André