logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Elin Wägner

   Minnestavlor

Wagner Elin

Elin Wägner (1882 – 1949), född i Lund, författare och journalist. Kvinnlig rösträtt och fredsfrågor engagerade henne tidigt. Hon var också med sin roman Väckarklockan en tidig debattör om den begynnande miljöförstöringen.

Wagnerhus

Minnestavlan finns på Stålbrogatan 2.

Läs mer
Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar, Elin Wägner. 2003.

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 30 september, 2014 av Ingrid André