logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ernst Wigforss

   Minnestavlor

Wigforss

Ernst Wigforss (1881 – 1977), språkforskare och socialdemokratisk finansminister. Under sin studietid i Lund blev han socialist och lärde där känna bl.a. nationalekonomen Knut Wicksell och Östen Undén. Han var aktiv i Lunds arbetarekommun och satt i stadsfullmäktige. Wigforss disputerade 1913 och försörjde sig under ett antal år som lärare. 1919 valdes han in i riksdagens första kammare.

Wigforsshus

Minnestavlan finns på Bangatan 8.

Läs mer
Wigforss, Ernst, Minnen. 1 Före 1914. 1954.

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 21 september, 2014 av Ingrid André