logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Carl Georg Brunius

   Minnestavlor

Brunius

Carl Georg Brunius, (1792 – 1869). Efterträdde Tegnér som professor i grekiska, men för eftervärlden är han känd som arkitekt och byggmästare. Ledde restaureringen av domkyrkan 1833 – 1859. Brunius är begravd på Östra kyrkogården.

Minnestavlan finns i Kiliansgatan 17. Brunius lät bygga huset 1840 som sin bostad. Huset är klassat som kulturhistoriskt minnesmärke.

Bruniushus

Läs mer om Brunius och om Bruniushuset

  Senast uppdaterad 31 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2014 av Ingrid André