logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tage Erlander

   Minnestavlor

Erlander Tage

Tage Erlander liknar Esaias Tegnér på det sättet att han var värmlänning men också mycket lundensare. Han kom till Lund 1920, började läsa naturvetenskapliga ämnen, dock utan examensresultat. I stället blev han socialist och nationskurator, och i Lund å fann han sin hustru Aina.

Erlanderhus

Minnstavlan finns på Svanegatan 16.

Läs mer om lundaprofilen Tage Erlander.

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 17 september, 2014 av Ingrid André