logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hjalmar Gullberg

   Minnestavlor

Gullberg Hjalmar

Gullberg föddes i Malmö utom äktenskapet och växte upp hos fosterföräldrar. Han kom till i Lund 1923, först till ett studentrum i Akademiska föreningen, sedan till Västergatan 11, där han stannade under resten av sin lundatid. (Det finns en plakett på huset). I Lund var han student och forskare, författare och översättare. 1936 lämnade han staden, han hade då utnämnts till radioteaterchef och flyttade till Stockholm.

Gullberghus

Minnestavlan finns på Västergatan 11

Läs mer om Hjalmar Gullberg.

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 17 september, 2014 av Ingrid André