logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Anders Trulson och Johan Johansson

   Minnestavlor

Johansson Trulson

Anders Trulson (1874 – 1911), porträtt- och landskapsmålare, född i Tosterup och död i Italien, huvudsakligen verksam i Skåne och i Italien. Han utbildade sig i Stockholm och i Köpenhamn där han studerade för Zahrtmann. 1900 bosatte han sig i Lund där han kom att bebo en ateljévåning vid Clemenstorget (som sedan övertogs av Johan Johansson). Trulson var med och grundade Skånska konstnärslaget.

Hans porträtt av Hildur Sandberg ”lejoninnan från Lund” finns här.

Johan Johansson (1879 – 1951), konstnär. Växte upp i Lilla Tomegatan 3, där hans föräldrar hade bageri. Efter avlagt gesällprov i dekorationsmåleri fick han ett treårigt resestipendium. Han tog starka intryck av nya strömningar inom fransk och tysk konst och kom att spela en viktig roll för det moderna måleriets genombrott i Skåne.
Han kom att överta målarkollegan Anders Trulsons ateljévåning vid Clemenstorget.

Johansson Trulsonhus

Minnestavlan finns på Clemenstorget 12

  Senast uppdaterad 2 juli, 2019 av caesax
  Publicerad 21 september, 2014 av Ingrid André