logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Antiksamlingen

   Museer

Antiksamlingen påbörjades 1909 som en studiesamling för universitetsämnet Klassisk fornkunskap och antikens historia, sedan 1969 Antikens kultur och samhällsliv.

Samlingen består till stor del av gipskopior av antika skulpturer, men innehåller även originalföremål av keramik, brons, glas och terrakotta. Gipsskulpturerna inhandlades från väletablerade gipsgjuterier runtom i Europa, vilka stöpte direkt efter de antika originalen.

Keramiken köptes i första hand in, men i samlingen finns även keramikföremål från den Svenska Cypernexpeditionens utgrävningar på Cypern 1927-1931.

Mellan 1951 och 2006 fanns antiksamlingen på den forna Klassiska institutionen på Sölvegatan. 1 januari 2008 övergick samlingen till Lunds Universitets Historiska Museum och föremålen visas nu på tre platser:

• Antiksamlingen på Historiska museet – tematisk utställning
• Studiesamlingen på Gastelyckan – visningsmagasin
• Forna Klassicum, idag Pufendorfinstitutet – Parthenon- och Olympiagrupperna.

  Senast uppdaterad 26 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén