logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tegnérmuseet – huset

   Museer

Tegnérhuset är det enda som återstår av den korsvirkesgård från 1700-talet som tidigare legat på tomt 311 (idag Gråbröder 15 och 16). Norra delen av boningslängan, under 1820-talet be­bodd av Esaias Tegnér, förvärvades 1862 av den nybildade Tegnérstiftelsen i bevaringssyfte. Byggnaden är upp­förd av ekekorsvirke och tegel med spritputsad, gulmålad fasad. Taket är valmat mot norr och täckt med enkupigt rött tegel. Byggnaden utgör idag museum.

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juli, 2019 av Rune Källén