logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skissernas museum – ombyggt

   Museer

Skissernas1
Skissernas1

Den 27 och 28 januari 2017 inträffar något som många lundabor längtar efter. Då återöppnas Skissernas museum på Finngatan 2. En ny entré, en museishop samt inte minst en restaurang har byggts till. Den kommer att drivas av de kända krögarna på Mat & Destillat, Fredrik Lundegård och Marcus Nyberg. Tillbyggnaden som har ritats av arkitektduon Elding Oscarsson, är utförd i betong och roströd corténstål. Två anonyma donatorer står för en stor del av finansieringen. Den nya byggnaden har redan fått ett smeknamn som refererar till dess många kvadratiska fönster: ”Tavlor på en utställning”. 

Museets uppgift har alltid varit en och detsamma: att visa hur ett konstverk föds och förändras på väg till slutlig gestaltning.
Samlingen är internationell och utökas fortgående. Här visas alltså skisser, modeller, skulpturer och andra typer av förstudier till konstverk med det förbehållet att de ska vara offentliga. Museet är världsunikt.

Det började i en gymnastiksal

Det är inte första gången Skissernas museum förändras. Dess historia börjar i en gymnastiksal och slutar alltså i denna nyritade del. Ursprunglig skapare var Ragnar Josephson, som var professor vid Lunds universitet mellan åren 1929 och 1957. Han hade samlat på sig ett stort antal skisser genom donationer från kända monumentalkonstnärer. 1934 beslöt han att visa dessa på en särutställning på Skånska konstmuseet, som då var inhyst högst upp i universitetshuset. Här fanns bl.a. skisser skänkta av prins Eugen, Einar Forseth och Isac Grünewald. Året därefter blev verken på denna utställning grunder för vad som då kallades Arkiv för dekorativ svensk konst. (Termen dekorativ konst avsåg på den tiden det vi idag kallar platsspecifik eller offentlig konst).
Skissernas museum var fött.

1941 fick det ständigt växande arkivet sin första egna lokal, en gymnastiksal från 1882 som använts av ett lärarinneseminarium. Salen blev kärnan i det nyskapade museet. Nu kunde allmänheten få tillträde på regelbundna tider till vad gemene man kallade Arkivmuseet.
Snart blev emellertid kostymen för trång. På Revingehed köpte då professor Josephson nio baracker som fogades samman med den befintliga museibyggnaden. År 1949 var detta nybygge färdigt.
Arkitekt var den lundabaserade Hans Westman. Han blev också den som tio år senare lade till vad som kom att kallas ”Svenska salen”. Denna rymde verk av ansenlig höjd, t.ex. Ivar Johnssons modell till statyn av Tycho Brahe.

Arkiv för dekorativ konst blev Skissernas museum

1984 firade museet 50 år och antog det officiella namnet Arkiv för dekorativ konst. Man uteslöt alltså epitetet svensk ur namnet, eftersom man numera visade konst från långt utanför Sveriges gränser. Vid jubileet 1991 bytte man namn igen och kallade sig nu Skissernas museum.
1988 var det dags för en ny tillbyggnad, denna gång mot Sölvegatan. Nu stod arkitekterna Karl Koistinen och Göran Hellborg för ritningarna. Konstnärlig rådgivare och fasaddekorationens upphovsman var Sivert Lindblom.

I början av 2000-talet var museet stängt några år. Armébarackerna revs och en ny sal tillfogades med ett stort fönster ut mot en nyskapad skulpturpark, utformad av Birre Skoglund tillsammans med Johan Celsing, arkitekten för denna senaste del av museet. Nyöppningen skedde år 2005. I samband härmed avgick chefen Jan Torsten Ahlstrand, som 1989 efterträtt Gunnar Bråhammar. Båda hade spelat avgörande roller när museet bytt skepnad och utvidgats.

Skissernas2

Nya namnet – Museum of Aristic Process and Public Art

Och nu skall alltså detta flexibla museum nyöppna än en gång. Dess officiella namn blir Museum of Artistic Process and Public Art. Sedan 2011 är Patrick Amsellem dess chef. Han har hämtats från Brooklyn Museum of Art I New York och förutskickar stora förändringar I salarnas disposition och hängningar. Somliga salar kommer att behålla sina namn, andra får nya. Särskilt spännande låter Birgit Rausings sal.
Den tidigare innegården har blivit ett rum och fått ett spegeltak. Här kommer att anordnas tillfälliga utställningar liksom evenemang av olika slag, en tradition från gamla ”Skissernas”.

Skissernas museum har på flera sätt varit otillgängligt, dels på grund av den labyrintiska byggnaden, dels kanske tack vare samlingarnas rikedom. (Här finns över 30 000 skisser och modeller!). En övergripande katalog har saknats
Att besöka museet har varit litet av ett äventyr, man har aldrig vetat vad man skulle stöta på. Det har varit charmen med museet. Nu väntar nya upptäckter!

Mer om Skissernas museum

Text: Ingrid Meijling, foto: Claes Wahlöö

2017-01

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 23 december, 2016 av Ingrid André