logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Drottenmuseet

   Museer

Drottenskylt

Drottens kyrkoruin vid Kattesund finns i underjorden och är inte helt lätt att hitta om man inte vet att den finns där. Men nu, sommaren 2016, har en rejält stor skylt målats på gaveln till huset där kyrkoruinen gömmer sig. Den är målad efter en teckning av konstnären Rie Hägerdal.

Det var under arkeologiska utgrävningar på 1970- och 80-talen som en stenkyrka, troligen från 1050-talet, hittades. Den är 50 meter lång och har förmodligen varit en biskopskyrka. Man fann också spår efter en än äldre stavkyrka i trä. Den tror man uppfördes av den danske kungen Sven Tveskägg kring 990 då Lund grundades. 

Politisk diskussion uppstod om vad man skulle göra med stenarna, skulle de tas bort och läggas på Fredentorps kyrkogård eller skulle de få ligga kvar?

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade extra sammanträde mitt i sommaren. Efter sammanträdet ringer Gun Hellsvik (m), då på 80-talet kommunstyrelsens ordförande, omedelbart till Sydsvenskan och meddelar att stenarna ska ligga kvar. 

Så småningom byggdes ett nytt hus på tomten och Drottens kyrkoruin kunde inte längre ses från gatan. Men den finns! Och man kommer till det underjordiska museet via föreningen Gamla Lunds kansli på Kattesund.

Kyrkoruinen kan också nås från den italienska restaurangen intill kansliet. Den som ber snällt där kan bli nersläppt i underjorden. 

Text: Ingrid Nathell, foto: IA

  Senast uppdaterad 24 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 1 augusti, 2016 av Ingrid André