logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Drottens kyrkoruin

   Museer

Drotten

Kyrkoruinen Sankt Drotten härstammar troligen från 1050. Det var en 50 lång byggnad med udda form, vilket troligen innebär att detta varit biskopskyrka

Resterna av den medeltida stenkyrkan hittades vid arkeologiska utgrävningar på 1970- och 1980-talen.Vid utgrävningarna fann man även spår efter en äldre stavkyrka i trä. Denna tror man var uppförd av den danske kungen Svend Tveskæg omkring år 990. Detta gör stavkyrkan till Skånes äldsta kyrka.

Det är oklart om kyrkans namn på medeltiden verkligen var Sankt Drotten. På kartor och i texter från 1100-talet kallas kyrkan ibland för Sankt Salvator (Frälsarens kyrka), ibland för Sankta Trinitatis (Den HeligaTrefaldighetens Kyrka).

Stenkyrkan byggdes om och till flera gånger. Fram till omkring 1150 fungerade den som sockenkyrka, därefter lämnades kyrkan över till premonstratenserorden i Lund och blev klosterkyrka.

När klostret upplöstes i början av 1300-talet återgick stenkyrkan till att vara församlingskyrka
i Drottens socken. Drottenkyrkan revs vid reformationen. Vid utgrävningarna påträffades även lämningar av klostret.

Ett museum har skapats kring ruinen som är öppet för allmänheten och gratis att gå in i. 

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 november, 2010 av Rune Källén