logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domkyrkomuseet

   Museer

domkyrko_mus
domkyrko_mus

Tanken på skapandet av ett domkyrkomuseum i Lund väcktes redan 1880 av Helgo Zettervall, men det kom att dröja till 1932 innan detta blev verklighet. Då hade efter många förseningar ett nytt domkapitelhus uppförts vid östra sidan av Krafts torg efter ritningar av Theodor Wåhlin. Otto Rydbeck och Wåhlin, vilka anammat Zettervalls tankar, kunde nu förbinda Historiska museets medeltidsavdelning via en täckt gångbro från museets östra gavel med kapitelhuset i vars norra del ett domkyrkomuseum skapades.

Rydbeck som själv aktivt deltog i utställningsbyggandet skapade ett museum uppbyggt kring inventarier och byggnadsfragment från domkyrkan. En särskild utställning över textila föremål skapades också, vilken under professor Erik Cinthios ledning byggdes om och förbättrades till en modern skrudkammare som kunde invigas 1993.

År 2009 kompletterades utställningen på uppdrag av Domkyrkorådet av Sofia Cinthio med en ny del, vilken med text, föremål och bilder illustrerar domkyrkans komplicerade byggnadshistoria.

Bildgalleriet nedan visar ett urval av Domkyrkomuseets samling av medeltida kyrkoskulpturer.

Klicka på bilderna för att förstora.

  Senast uppdaterad 2 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén