logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Källbymölla hållplats

   Torg och platser | Transport

Källbymolla 1969


Fram till 1976 kunde man fortfarande åka tåg till Källbymölla hållplats. Källbymölla var i huvudsak en industriarbetarhållplats för dem som jobbade på Å&R. Trots att en ny stadsdel – Klostergården – växte upp i närheten på 1960-talet, så minskade passagerarunderlaget och hållplatsen lades ner. Nu finns det stora planer för området mellan Stadsparken och Höje å, och det kan bli en ny pågatågstation istället för den gamla hållplatsen.

Redan 1874 byggdes det en banvaktsstuga vid Källby, några hundra meter norr om bron över Höje å. 1937 beslöt Å&R att flytta till Lund från Malmö. Någon gång efter krigsutbrottet vände sig företaget till SJ för att utverka att vissa tåg gjorde uppehåll vid banvaktsstugan. Det beviljades; men bara några få tåg och endast tåg i riktning mot Lund. SJ ville inte att resenärerna (från Å&R) skulle korsa spåren på denna obevakade plats.
I oktober 1941 gjordes en gemensam framstöt av företag och personal (även från den närbelägna strumpfabriken MYA) med krav på en riktig hållplats och på tåguppehåll i båda riktningarna. Efter att ha fått avslag av SJ i flera omgångar vände man sig direkt till kommunikationsministern. Och det hjälpte! En provisorisk hållplats anlades vid den gamla banvaktsstugan. Den byggdes till med bl.a. vindskydd och elljus i olika omgångar.
Sommaren 1945 började Källbymölla hållplats annonseras i Sveriges kommunikationer (kommunikationstabellen). Hållplatsen levde vidare även efter kriget och hade i mitten av 1950-talet elva tåguppehåll i vardera riktningen.
I slutet av 1960-talet sjönk antalet resenärer; Å&R-arbetarna skaffade bil och allt färre av dem bodde i Malmö. Klostergårdens tillkomst förbättrade inte resandeunderlaget, eftersom SJ varken tycks ha anpassat tidtabellen eller gjort reklam för hållplatsen hos klostergårdsborna.

Källbymolla 1970

Och 1976 var det slut.

Text: Ingrid André, foto: Janis Priedits

Läs mer:
Sandin, Gunnar, Sydvästra industrispåret i Lund och Källbymölla hållplats. (i Gamla Lund-nytt 1995:5).

  Senast uppdaterad 25 januari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Ingrid André