logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tetra Pakspåret – en del av Lund-Trelleborgs järnväg

   Transport

Lund–Trelleborgs Järnväg öppnades 26 juli 1875 för allmän trafik och det sista persontåget gick 29 maj 1960.
Spåret revs upp i etapper, men sträckan i Lund till före detta hållplatsen Hospitalet/Höjebro fanns kvar för trafik till Tetra Pak, trafiken dit hade påbörjats 1957, då nya industrispår anlagts på fabriksområdet.

Sista tåget till Tetra Pak gick 27 februari 2014 och därmed upphörde godstrafiken på Lunds sista industrispår. Anledningen till nedläggningen var att tillverkningen vid själva fabriken upphörde och spåret därmed inte längre behövdes för transport av bland annat pappersrullar. Övrig verksamhet såsom forskning, utveckling med mera är kvar.

I början av 2024 lade Trafikverket ner spåret, efter att ha legat i träda stipulerad tid och det kommer att rivas upp.

Tetrapak industrispår
Den år 1880 inrättade hållplatsen Hospitalet (Höjebro från 1947) cirka 1920 med spåranslutning till St Lars sjukhus i Lund. Spåret dit syns bortom vägkorsningen. Lägg även märke till den svängbara ”T-semaforen”. Foto: Järnvägsmuseet.
Hospitalet, Lund betkaj juni 1965. Foto: Dahlanderska samlingen i Järnvägsmuseet.
Hospitalet, Lund juni 1965. Foto: Dahlanderska samlingen i Järnvägsmuseet.
”Lunds lokomotor” SJ Z64 395 med två vagnar på väg från Tetra Pak i riktning mot Lund C i arla morgonstunden 23 november 1987.
GC T44 337 skjuter i sakta mak två godsvagnar mot Tetra Paks fabrik i Lund morgonen 13 september 2012.

 
I samband med brolansering på Södra stambanan vid Klostergården i Lund skulle ett antal växeldelar från Vossloh fraktas till byggplatsen. Godståget med denna last körde fredag 27 augusti 2021 in
på före detta Lund–Trelleborgs järnväg (det så kallade Tetra Pakspåret) för att ställa upp vagnarna. Några tåg hade då inte gått på banan sedan 2015. Tågrörelsen var planerad i så motto att järnvägsföretaget några veckor innan hade demonterat den stoppbock som stod vid badhuset, 200 meter
från stambanan. Transporterna gick lite för långt och efter att ha korsat Malmövägen körde tåget in i och skadade grindarna till Tetra Pak.
”Mannen med röda flaggan” återuppstod 30 augusti 2021 på resterna av LTJ i Lund, när Tågkrafts TMX 1012 (Nohab 2452/1961) korsar Stadsparksgatan vid Högevallsbadet på väg mot Tetra Paks område.

Text: Anders Lundquist

  Senast uppdaterad 14 april, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 14 april, 2024 av Ingrid André