logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadskärnans bensinstationer

   Transport

För inte så länge sedan låg det en doft av bensin över stadskärnan. Idag ska bensinpumpar vara försedda med utrustning för återföring av bensinångor och för att förebygga hälsorisker ska bensinstationer ligga väl avskilda från bostäder. Annat var det förr.

Inne i stadskärnan fanns det förr en förbluffande mängd bilverkstäder och bensinpumpar. Till en början bestod tankstället ofta av en ensam pump och en liten bod för bemanning av den. Ofta låg de i anslutning till en bilverkstad även om pumpen ägdes av ett bensinbolag. Senare växte de ut till bensinstationer med lokaler för tvätt och service. Att verksamheten länge var koncentrerad till stadskärnan har den självklara orsaken att stadskärnan ytmässigt länge utgjorde en väsentlig del av hela staden. Idag utgör stadskärnan en försumbar del av stadskroppens yta.

Bensinstationer tillhör sådant som förändrats tämligen hastigt, samtidigt som de ofta inte har ansetts vara värda fotografernas uppmärksamhet. Som väl är har dock Stadsbyggnadskontoret vid skilda tillfällen intresserat sig för stadens bensinstationer. Det följande bygger på det bildmaterial vi har funnit. Har ni egna bilder eller minnen från bensinstationer får ni gärna mejla dem till Kulturportalen info@kulturportallund.se .

Bredgatan 36

Före utbyggnaden av Autostradan gick motsvarigheten till dagens E 22 genom Lunds stadskärna och via Bredgatan och Getingevägen vidare norrut. Strax utanför stadskärnan låg här två av stadens tidigare bensinstationer. På planen framför Mårtenssons orgelfabrik sattes en pump upp, och för betjäning av den en liten bensinkiosk ritad 1929 av den välkände arkitekten Carl E Rosell. Kiosken av trä var blott 2,1 x 3,1 meter stor och överdelen av de fyra väggarna utgjordes av ett antal glasrutor placerade två och två över vandra. Kiosken låg ungefär där kontorsbyggnaden med gaveln mot gatan uppfördes 1962.

Överst en del av bygglovsritningen från 1929. Därunder platsen 2024.

Getingevägen

Foto: Stadsbyggnadskontoret/Lunds stadsarkiv.

Lite längre ut vid Getingevägen låg en något större bensinstation som även den mycket väl kan vara ritad av Carl E Rosell. 1939 tillhörde stationen Svenska Gulf Oil Comp A-B. Stationen revs förmodligen inför breddningen av Getingevägen 1962.

Till höger motsvarande plats 2024.

Bredgatan 7

Foto av den då förmodligen nybyggda bensinstationen: Emil Grothén/Kulturen.

Precis norr om Åke Hans på Bredgatan låg en bensinstation som tillhörde AB Nynäs-Petroleum. Bygglovsritningarna har inte återfunnits, men troligen byggdes den i början av 1940-talet. Stationen revs senhösten 1975.

Stora Södergatan 6

Foto: Per Bagge 1934/Kulturen.

Det smala gattet mellan de bägge medeltidshusen utgjorde infarten till en större innergård där det fanns en bilverkstad. I gattet står en liten kiosk och framför den en bensinpump. Skylten bär texten standard, ett varumärke som användes i Sverige 1925-39. Sedan ersattes det av Esso.

På fotot till höger en äldre skylt och pump med texten pratts bensin. På fotot nedan från 1937 ytterligare en variant av bensinpump. Målat på väggen kan man läsa ”a-b holmström bil verkstad”.

Foto: Per Bagge/LUB.

Stora Södergatan 54

Foto: Kulturen.

På skylten står motorcentralen bilverkstad. Inne på gården hade 1923 uppförts en verkstadsbyggnad efter ritningar av A Persson. I mitten av 1980-talet byggdes den om till bostad.

Bensinpumpen som står infälld i en nisch bredvid porten ägdes av Svensk Bensin och Petroleum AB i Stockholm. Nedan till höger huset 2024.

Södertull

Foto: Firma Hagblom-Foto 1950/LUB.

Caltexmacken bör ha legat mittemot Kulturmejeriet. I förgrunden syns spåren till Hardebergajärnvägen. Som varumärke kom Caltex till Sverige efter andra världskriget. Namnet bildades av California och Texas.

Kattesund 6

Foto: Emil Grothén/Kulturen.

Bensinpumpen står framför verkstaden som tillhörde Lunds Bilägares Allm. Inköpsfören. u.p.a, som låg i det gamla ridhuset från 1879. Nedan till höger platsen 2024.

Stora Fiskaregatan 5

Foto: Stadsbyggnadskontoret januari 1957/Lunds stadsarkiv.

Bakom ett litet gathus lät Folke Dahlström 1919 uppföra en Motorreparationsverkstad. Under många år var det en märkesverkstad för Peugot. I mitten av 1990-talet byggdes verkstaden om till kontor. Nedan platsen 2024.

Clemenstorget 1

Foto 1960-talet: Stadsbyggnadskontoret/Lunds stadsarkiv.

Vid Tullkammarens gavel uppförde Svenska Gulf Oil Company 1945-46 en bensinstation ritad av Hans Westman. Där fanns en liten butikslokal samt en byggnad med biltvätt och verkstadslokal. Över pumparna fanns ett oregelbundet format skärmtak i betong buret av betongpelare. Såväl pelarna som de bägge byggnaderna var delvis klädda med gråvit mosaik som kombinerades med vit puts. Stationen revs en bit in på 1980-talet.

Sankt Laurentiigatan 4 Centralgaraget

Foto: Stadsbyggnadskontoret/Lunds stadsarkiv.

Centralgaraget uppfördes 1929 efter ritningar av Theodor Wåhlin och innehöll förutom garageplatser en utställningshall för en bilförsäljning. Framför huset uppfördes 1939 ett skärmtak för bensinpumparna efter ritningar av Hans Westman. 1958 kompletterade Shellskylten i förgrunden med skylten för Koppartrans i bakgrunden. Koppartrans var ett svenskt bensinbolag grundat 1947. Namnet kommer av Stora Kopparberg och rederiet Transatlantic, vilka tillsammans bildat bolaget. Varumärket avvecklades under 1970-talet sedan Shell köpt företaget 1963.

Centralgaraget 2024.

Bankgatan 7

Hörnet Lilla Tvärgatan Bankgatan. Foto 1966: Stadsbyggnadskontoret/Lunds stadsarkiv.

I gathuset längs Lilla Tvärgatan inreddes en bilverkstad 1938 och samtidigt uppfördes lokalerna för bensinstationen vid Bankgatan. Bensinstationen drevs av Sv Petroleum A-B Standard under märket Esso, som kom av initialerna i Standard Oil.

Arkitekten Hänry Carlsson ritade ett halvcirkelformat skärmtak över bensinpumparna 1939, men det blev förmodligen aldrig byggt, eventuellt för att det sträckte sig ut över tomtgränsen. Däremot uppfördes ett av A Persson 1945 ritat skärmtak. Husen byggdes i början av 00-talet om till hotell.

Till vänster Bankgatan från söder 1959 med macken till höger. Foto: Ragnar Blomqvist/Kulturen. Ovan platsen 2024.

Text & foto 2024: Otto Ryding.

  Senast uppdaterad 13 juni, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 16 juni, 2024 av Otto Ryding