logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds vänorter

   Föreningsliv

– bibliotek, cykelvägar och skolutbyten

Barnböcker till biblioteket i León i Nicaragua och cykelvägar i polska Zabrze. Det är exempel på Lunds kommuns vänortsarbete.

Lund har åtta vänorter. Skolklasser kommer till Lund och Lundaelever åker till vänorterna. Besök här och där sker också vid olika kulturevenemang. Under Lundakarnevalen 2014 ordnades internationella dagar med besök från vänorterna.

Nordiskt
De nordiska vänorterna är Viborg, Danmark, Hamar Norge, Borgå, Finland och Dalvik, Island. Det är föreningen Norden som samordnar vänortsutbytet. Vartannat år hålls en nordisk konferens. Hösten 2014 träffas man i Hamar för ett program om välfärdsutveckling, stadsutveckling och näringslivsarbete.

… och internationellt
Lunds internationella vänorter är León i Nicaragua, Zabrze, Polen, Greifswald, Tyskland och Nevers, Frankrike.

I rådhuset i Lund arbetar Georg Heuwing som internationell sekreterare. På hans bord finns bland annat vänortsutbytet. Kommunen bidrar ekonomiskt med reskostnader.

Vårvintern 2014 var Heuwing tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson och representanter för vänortsföreningen Lund-León på plats i Nicaragua. Årligen skickas omkring 50 000 kronor från Lund till León. Pengarna kommer bland annat från kommunens anställda. De som vill bidrar med 20 kronor av sin månadslön.

I León samarbetar Lund med organisationen Las Tías (ungefär mostrarna), som hjälper ungdomar att få ordning på sina liv och gå i skolan. Lund bidrar också med inköp av barnböcker till det kommunala biblioteket.
De fyra första fotona nedan visar biblioteket, det femte är från skolarbetet. På den sista bilden lagar en av Las Tias/Mostrarna mat till ungdomarna.

Zabrze ligger i södra Polen i vad som kallas dödens triangel där miljöproblemen är omfattande. Samarbetet med Lund sker främst via Miljöinstitutet. Studenter från Lund och Zabrze besöker varandra och lär.

Joanna Niklasson i vänortsföreningen är stolt när hon berättar om byggandet av cykelvägar.

Att bygga sådana har Zabrze lärt sig i Lund. Ett biogasverk ska byggas i Zabrze. Det blir Polens första och kunskapen kommer från Lund. Projektet har fått stor uppmärksamhet i polsk tv.

Vänortsföreningen Lund-Greifswald har 150 medlemmar och har utbyte med Deutsch-Schwedischer Verein i universitetsstaden i norra Tyskland, som är gammal svenskbygd. Lundabor är på plats i Greifswald när det är kulturfestivalen Nordischer Klang. När det är kulturnatt Lund är Greifswaldbor här. Lunds lucia åker till Greifswald och sprider svensk sång.

Lundaföreningen åker varje år på en längre resa i östra Tyskland. Sex föreläsningar hålls med inriktning på kultur.

–  Det handlar om att ge kunskap om det tyska kulturarvet och göra östra Tyskland känt för svenska besökare, säger Ingrid Moritz, under många år ordförande i Greifswaldföreningen.

I år reste föreningen till Prag och mottogs bland annat på svenska ambassaden, som fick Lunds historia i tre delar i present.

Det äldsta vänortssamarbetet har Lund med franska Nevers. Vänortsföreningen har 125 medlemmar och är mycket aktiv med bl a skolutbyte. Vartannat år ordnas resor med medlemmarna till Nevers och systerföreningen Amicale Nevers-Lund besöker Lund. På Kino visas fransk film i vänortsföreningens regi och det bjuds föreläsningar om fransk kultur och samhällsliv.

Utöver vänorterna har Lund begränsade samarbetsavtal med Hangzhou i Kina där Polhemskolan har ett utbyte, med universitetsstaden Coimbra i Portugal och Frederiksbergs kommun i Danmark.

Text: Ingrid Nathéll

Mer om vänorter på Lunds kommuns hemsida

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 1 juli, 2014 av Ingrid André