logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Strindbergsföreningen i Lund

   Föreningsliv

Strindberg August

August Strindberg kom till Lund den 29 december 1896. Under den tid han bodde i staden skrev han några av sina märkligaste och mest nyskapande verk: Inferno, Legender, Till Damaskus I-II och Gustav Vasa. Han bodde på många adresser. Mest kända är nog Tomegapsgatan 22 (nuv 24) och Grönegatan 8 (nuv 10), där det finns minnesplaketter. Han firade också i Lund sin 50-årsdag hos sin vän, redaktören för Folkets Tidning Waldemar Bülow. Under sin lundatid var han trogen gäst på restaurangen Åke Hans, där krögaren snart lät inrätta ett särskilt ”strindbergsrum” med röda tapeter, vilket den skygge Strindberg inte gillade. Strindbergsminnena från Åke Hans finns idag hos litteraturvetarna på SOL-centrum.

Strindberg lämnade Lund i juni 1899. Uppenbarligen hade vistelsen i Lund en särskild betydelse för Strindberg. Det är Lund han beskrev som ”den hemlighetsfulla lilla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men icke med öppna armar; alldaglig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen.”

För att ta vara på strindbergsminnen och -traditioner i Lund inbjöd 1956 en grupp intresserade till ett möte för bildandet av Strindbergsföreningen i Lund. I inbjudan poängterades särskilt att man inte ville konkurrera med stora Strindbergssällskapet i Stockholm och inte syssla med litterär verksamhet eller utgivning av Strindbergslitteratur. Man syftade till personlig samvaro, mat samt föredrag och diskussioner om August Strindbergs verk. Den 22 januari 1957 (Strindbergs födelsedag) antogs föreningens stadgar och Strindbergsföreningen i Lund var därmed etablerad.

Föreningen har en hemsida. Sök på Strindbergsföreningen i Lund.

Traditionen att samlas till årsmöte och föredrag med supé på Strindbergs födelsedag har man fortsatt. Till detta kommer också ett höstmöte med föredrag. Listan på föredragshållare genom åren är imponerande. Då och då anordnas också uppskattade stadsvandringar till platser, som var av betydelse för Strindberg under hans lundatid.

Läs mer om August Strindberg

Text: IA

  Senast uppdaterad 11 december, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 19 augusti, 2013 av Ingrid André