logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Antirivningsgruppen – ARG

   Föreningsliv | Lunds historia

Under nära ett decennium såg Antirivningsgruppen, ARG till att stadsbyggnadsfrågor blev livligt debatterade i Lund och att varje rivning blev politiskt känslig.

Den rivningsvåg som gick över svenska stadskärnor under 1960- och 70-talet drabbade Lund relativt sent. Det var de pågående rivningarna i Nöden som ledde fram till att tankarna på ARG föddes en luciaafton 1976.

Trots namnet hade ARG en betydligt bredare stadsmiljöagenda än bara rivningar i sitt program. Så här i efterhand kan det konstateras att mycketav det ARG slogs för numera får anses vara mainstream i modern stadsplanering. Till en början var det kampen mot EPA:s parkeringshus som stod i fokus. I protesterna mot parkeringshuset var också Katedralskolans elever synnerligen aktiva, vilket bland annat tog sig uttryck i en endagars skolstrejk. Parkeringshuset blev dock byggt och EPA bytte namn till först Tempo och senare Åhléns och är numera nedlagt. Parkeringshuset Färgaren finns kvar.

En annan stor stridsfråga blev Bryggeriet vid Kävlingevägen. Att Bryggeriets huvudbyggnad ännu står kvar får ses som ett resultat av ARG:s idoga arbete. Tyvärr är det bara en sorglig spillra av den en gång så ståtliga anläggningen.

ARG:s verksamhet kom att bestå av en blandning av diverse upptåg för att få massmedial uppmärksamhet och djupt seriösa debattinlägg. Till de massmediala inslagen får utdelningen av det Gyllene Rivjärnet räknas, där den förste pristagaren med viss självklarhet blev kommunens dåvarande fastighetschef. Även om ARG inte officiellt stod bakom det, så fanns det en personkoppling när samtliga rivningshotade hus en natt försågs med en skylt som berättade om kommunens planer.

ARG på Stadsbiblioteket

När kommunen bjöd in fyra arkitektkontor till en tävling om kvarteret Gärdet i Nöden, så kom det inte in som förväntat fyra förslag, utan fem. Det femte förslaget förutsatte också att alla befintliga byggnader i kvarteret skulle bevaras. Det fick kommunens dåvarande fastighetschef Rune Linder att ringa till de inbjudna kontoren och fråga vem som hade skickat in ”skäggförslaget”. Något svar fick han inte och kommunen tvingades ställa ut alla fem förslagen. Att ett av förslagen lämnats in av ARG kom fram när namnkuverten öppnades efter det att tävlingen avgjorts. Föga förvånande var det inte ARG:s förslag som vann utan det som pressat in flest lägenheter, eftersom det av naturliga skäl fick högst ”ekonomiska poäng”.

Vad blev då resultatet av ARG:s verksamhet? Utöver Bryggeriet är det svårt att peka på några konkreta resultat. ARG bidrog dock till att rivningar blev en politiskt känslig fråga. Parkeringshuset Färgaren byggdes, men det nästa tänkta parkeringshuset, som skulle ligga i kvarteret Östertull söder om Östra Mårtensgatan, försvann ur den kommunala planeringen. Innan frågan ställdes på sin spets valde HSB att lägga om sin planering och renoverade huset på St Södergatan 39. Kommunens flervåningshus Kattesund – Grönegatan hade nog också rivits om inte rivningar hade blivit politiskt känsliga.

Sin bas hade ARG på ”Plancafét” – en sammanslutning av konsthantverkarer och arkitekter som hade skaffat sig gemensamma arbetslokaler i ett hus på Stor Södergatan 50. Under årens lopp var ett knappt 20-tal personer engagerade i ARGs praktiska arbete, men det fanns ett drygt 100-tal stödmedlemmar.  

Text: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 23 oktober, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 23 oktober, 2020 av Ingrid André