logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Uarda-akademien

   Föreningsliv

Uardaakaddemin

Uarda-akademien instiftades av Sten Broman med syfte att ”verka för den lundensiska spextraditionens bevarande i kombination med nyskapande produktivitet”. Akademien, som tog sitt namn efter det klassiska lundaspexet Uarda från 1908, instiftades i samband med att spexet firade 50-årsjubileum.

Enligt akademiens hemsida är den, ”en sammanslutning av aktiva och före detta spexare och karnevalister, vars syfte är att slå vakt om Uarda-traditionens kontinuitet, samt att verka för den lundensiska spex- och humortraditionens bevarande och utvecklande”.

Uarda-akademien har utmärkt sig för fler bedrifter i Lund.

Den 9 maj 1965 angjorde Uarda-akademin med Sten Broman i spetsen Lund sjövägen och stod för världshistoriens första landstigning i Lund. På platsen för landstigningen, eller rättare sagt på andra sidan Höje å, i Staffanstorps kommun, (Lunds kommun trilskades eftersom marken på Lunds sida är naturreservat) restes en sten till minne av bragden. Den 9 maj 2015 upprepade en ny expedition färden upp längs Höje å. Vid den minnessten som restes efter den första expeditionen, har nu till minne av denna händelse nu  ännu en minnessten rests.

Intighet

1984 reses konstverket Intighet på Krafts torg i Lund. Verket bestod från början bara av en metallplatta med titel fastskruvad i marken framför Intighet: ”Intighet – Statyn rest av Uarda-akademien 29-4-1984”. Verket var en humoristisk kommentar i den lundensiska spextraditionen, till stadens oförmåga att ta beslut. Det hade bland annat länge diskuterats kring hur torget skulle utsmyckas. Vid ett tillfälle stals dock metallskylten och ytterligare en skylt placerades på torget som förklarade att den första var stulen :”Intigheten stulen 1987-09-12 av okända förrövare”. När sedan den första skylten återbördades fick den andra skylten sitta kvar.  (Kuriosa: Strax intill har sedan ytterligare en skylt placerats: ”Gormann hit ser man intet, rest av Gohrmannsällskapet 1988-10-01”.)

Uardaakad meridianen

1996 placerade Uarda-akemien ut en plakett, ”Meridianen för den akademiska kvarten, 1 timme och 15 minuter från lokal Greenwich tid. Placerad av Uarda-akademin den 29 april 1996”, vid fontänen framför universitetshuset.

Uarda-akademien har 77 aktiva ledamöter och leds av en præses (wikipedia: Preses (av latin ’præses’ = ’den som sitter framför’; plural ’præsides’ jämför ’president’). Sten Broman var under många år
Uarda-akademins præses.

Uarda-akademiens verksamhet kretsar främst kring det humoristiska och studentikosa, men i samarbete med Musikaliska akademien och Musikhögskolan i Malmö, delar akademien också årligen ut ett stipendium till Sten Bromans minne, vilket tilldelas en ung seriös tonsättare.

Bland riksbekanta ledamöter av akademien kan nämnas Hans Alfredson, Cilla Ingvar, Stellan Sundahl och Johan Wester.

Text: Annika André

2016-07

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 juni, 2016 av Ingrid André