logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds arbetarbibliotek

   Bibliotek | Föreningsliv

Lunds arbetarbibliotek fick sin första lokal 1892 hemma hos dess förste bibliotekarie – skräddaren J. Hallin, som bodde på Stora Södergatan 45. Han förvarade där 174 böcker som man kunde låna under ett par öppettimmar i veckan. Hösten 1894 flyttades biblioteket till Råbygatan 13, dvs till Arbetarringens fastighet därstädes.

Sex år senare – 1900 – flyttades biblioteket till läsesalen i Folkets hus vid Kiliansgatan. Biblioteket flyttades där runt i ett antal olika lokaler.

1927 integrerades Lunds arbetarbibliotek med Lunds stadsbibliotek, som 1928 flyttade in i nya lokaler i Stadshuset, mitt emot Domkyrkan.

Där stannade det integrerade biblioteket till dess att man 1970 landade i det då nybyggda Stadsbiblioteket vid S:t Petri kyrkogata.

Text: Ingrid André

Läs mer

Jeppsson, Karin Arbetarbiblioteket i Lund 1982-1927. Lund 1980.

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 23 mars, 2010 av Rune Källén