logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lönnens förskola

   Vård och stöd

GM_fruntimmersforeningen

I det vackra gamla huset på Korsgatan 5 ligger Lönnens förskola med sina stora ljusa lokaler och många rum som ger barnen möjligheter att leka i mindre grupper. Förskolan har nära till såväl stadsparken som ett antal andra lekplatser, och läget mitt i staden ger också många möjligheter till kulturella upplevelser på gångavstånd. Det kan vara besök på bibliotek med dockteater och sagostunder, museer, konsthall, teater mm

På Lönnens förskola arbetar man med ett genomgripande naturtema med bland annat en  kolonilott som ett pedagogiskt lärorum.

Redan 1892 öppnades en Barnkrubba i denna fastighet. Den öppnades av ”Lunds frivilliga förening for församlingsvård”, en förening som grundats 8 april 1890.

Barnkrubban skulle för en ringa avgift från morgon till afton hysa och sysselsätta arbetarfamiljers barn för att såväl för moder som fader underlätta eller möjliggöra arbete for familjens underhåll.

År 1925 togs Korsgatan 5 över av Fruntimmersföreningen som här fortsatte sin verksamhet med skolbarnshem och utvidgade verksamheten även till barnkrubba, dvs. spädbarnshem.

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 16 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 5 oktober, 2019 av Rune Källén