logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rådhuset

   Lunds historia | Röda spåret


På den äldre bilden syns det ännu oputsade Rådhuset till höger.

 Platsen framför Rådhuset var och är en samlingsplats för många demonstrationer.
Här talade till exempel Anders Eriksson hängande i fönstret till vänster ovanför ingången vid hungerdemonstrationer 1917. En av de mest minnesvärda demonstrationerna, enligt dem som var med, var när Anders Eriksson höll ett kraftfullt tal till mer än 4000 personer som fyllde torget. Han blev senare ledare för den andra generationens socialdemokratiska politiker – i majoritetsställning i kommunen efter rösträttsreformen – och satt i stadsfullmäktige till 1932, som sammanträdde i Knutsalen på Rådhuset till dess att Stadshallen stod klar 1968.

I Rådhuset hänger oljemålningar av samtliga stadsfullmäktigeordförande fr.o.m. 1863. Arbetarrörelsen är bl.a. företrädd av Torsten Andrée, som får representera rörelsens politiker i andra generationen från 30-talet till 1970.
Om det är öppet, gå in i Rådhuset och titta på porträtten i trapphuset.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz
Färgfoto: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André