logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Arbetsklassens barnhem

   Lunds historia | Röda spåret

Arbetsklassens barnhem

På Östra Vallgatan 6 låg Arbetsklassens barnhem 1883, en skylt finns kvar över porten. Det var en social välgörenhetsinrättning ”för flickors utbildning till dugliga tjänarinnor”. Styrelsen och verksamheten saknade anknytning till arbetarrörelsen.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz, foto: IA

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André