logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Evas krog

   Lunds historia | Röda spåret

Färgfoto: Claes Wahlöö

Rakt över gatan på parkremsan mot Östra kyrkogården låg Evas krog, ibland kallad Sista styverns krog eller Tullhuset, där många fackföreningar startat sin verksamhet innan ringens lokaler kom till: Patrik Rosenberg startade Lunds första fackförening Handskmakarnas fackförening 1875, Timmergesällernas 1882 och troligtvis Typografernas 1883. En del föreningar startades i hemmen, t.ex. Skräddareföreningen, som bildades i Stora Tomegatan 20 hemma hos skräddare J Sandell. Det verkar som om ”rörelsefriheten” var litet större utanför stadsvallen, kanske krävdes inte tillstånd för offentliga möten där.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz

  Senast uppdaterad 11 mars, 2020 av caesax
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André