logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kooperationen på Skomakaregatan

   Lunds historia | Röda spåret

Kooperationen1

 Här ligger Ahlströms hotell, stadens äldsta i bruk varande. Här samlades flera av fackföreningarna till möten och fester, bl.a. typograferna. På 1940- och 50-talen svarade Konsum för matsalarna som låg på andra våningen.
Här i Skomakaregatan fanns en del kooperativa affärer som fackföreningarna drev som andelsaffärer, bl.a. just en skoaffär i nr 11.
Till höger efter Vuxenskolan låg Fru Albertina Frosts fastighet med en stor trädgård genom kvarteret ut mot Mårtenstorget. I lokalerna inne på den gården höll bl.a. grovarbetarna sina möten, men ibland använde även Stadsfullmäktige dem som reservlokal vid ombyggnader av Rådhuset.

Kooperationen1
Hotell Ahlström till vänster. Foto: Claes Wahlöö

På hörnan till höger framme vid Kiliansgatan låg Solid, fackföreningarnas gemensamma sjukkassa, som utvecklades till den allmänna försäkringskassan. Även efter det fanns skylten Solid kvar på hörnet nedanför Begravningsföreningen Fonus lokal, som sedan flyttade till Östra Mårtensgatan. 

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André