logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Godtemplarlokaler

   Lunds historia | Röda spåret

Foto: Claes Wahlöö.
Huset på Östra Mårtensgatan; fasad mot gatan och från gårdssidan.

 Nykterhetsrörelsen hade redan hunnit skaffa sig flera möteslokaler i staden och de användes också av den unga arbetarrörelsen. Det fanns lokaler nere i Nöden, bl. a. på Prennegatan 5 och Tvärgatorna, som användes. En lokal som åtminstone utvändigt står kvar är ”Gyllenkrooks minne” på Östra Mårtensgatan 10. Den hade två samlingslokaler, Florasalen och den större Templarsalen. Här bildades bl.a. grovarbetar-/fabriksarbetarfackföreningen 1891 och gjutarefackföreningen 1893.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André