logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtenstorgets östra sida.

   Röda spåret


På det äldre fotot skymtar en 1:a majdemonstration till höger.

Vid 1800-talets slut låg på Mårtenstorgets östra sida söder om Bruniushuset (byggt 1840): professor (universitetsrektor) Gustav Ljunggrens hus (1865), Nordemans/B Lindelöfs fastighet (1864) och på hörnet vid Östra Mårtensgatan tidningskungen Bülows hus (1856 – 1971).

Kooperationen fanns vid Mårtenstorget innan Saluhallen byggdes, bl.a. i handlande Robert Lundgrens hus väster om Karlssons trädgård (Kooperationsföreningen Thor 1900/01).

Kooperationsföreningen Fenix med varumärket ”Lagom vinst” startade 1907 i hörnhuset till Mårtenstorget på andra sidan Kiliansgatan. En trappa på hörnan ledde ner till lagret i källaren. Inne i lokalen syns nivåskillnaden mellan bottenvåning och källare.

1919 köpte Fenix det Lindelöfska huset och 1924 det Ljunggrenska, för att 1926 bygga till en nordlig del och förse delarna med en enhetlig klassicerande fasad. Kooperationen öppnade under 1900-talets första hälft ett tjugotal filialer i Lund.

Nuvarande Domus byggdes av Konsumentföreningen Solidar 1972, efter det att det Bülowska huset rivits, varvid skyltfönstren gjordes enhetliga över de tre fasaderna. Efter den senaste renoveringen framträder de tre fastigheterna på nytt.

Text: Harry Keidser & Lennart Prytz
Färgfoto: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 8 november, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 29 april, 2014 av Ingrid André