logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Södra Esplanaden

   Gator

Södra Esplanaden följer samma sträckning som de södra delarna av Lunds medeltida stadsvall. Vallen kom under 1800-talet att bli ett hinder för stadens expansion, och redan 1873 lades ett förslag fram att ersätta vallens södra delar med en ”promenad”. Det var dock först genom ett förslag framlagt av dåvarande stadsarkitekten 1887 kallat ”Södra Vallpromenaden” som idén kom att förverkligas. Anläggningsarbetena utfördes under 1890-talet.

Södra Esplanden sträcker sig från Gyllenkroks allé i väster och Östra Vallgatan och Brunnsgatan i öster. Norrifrån leder bland annat Bankgatan och Stora Södergatan ned till Södra Esplanden. Stadsdelen Nöden ligger på esplandens norra sida.

Där en gång stadsvallen gick ligger en promenadsträcka i form av en lindallé som varje lördag på våren och sommaren upplåts för en populär loppmarknad.

Södra Esplanaden med dess trädplanterade promenadplats är typisk för det senare 1800-talets ideal för stadsplanering. I öster övergår Södra Esplanaden i Östra Vallgatan, också den ett märke på var stadsgränsen tidigare låg.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén