logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gyllenkroks allé

   Gator

Gyllenkroks alle

Gyllenkroks allé är anlagd 1910 bredvid en äldre promenad. Den hette Gylkenkrokska promenaden, som anlagts av friherre Axel Gustaf Gyllenkrok 1858. Han kallades Gösta och den nya gatan kallades till en början Gösta Gyllenkroksgatan. 

Bebyggelsen längs gatan utgörs av robusta och ståndsmässiga hus. De är byggda i skiftande stilar, jugend, nationalromantik, tjugotalsklassicism och fuktionalism. Först på 1940-talet var hela fasadlinje klar. 

Läs mer: Lunds kommuns bevaringsprogram

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén