logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lilla Tvärgatan

   Gator

GM_lillatvargatan

Redan på 1700-talet fanns det längs Lilla Tvärgatan en bebyggelse med småhus, detta i en del av Lund som då var ganska glest bebyggt och till stor del bestod av trädgårdar och odlade lotter. Under 1800-talet tätnade bebyggelsen åtskilligt och gatan sträckte sig fram till Stora Tvärgatan. Den långsamma utbyggnadstakten gjorde att gatubilden blev mer omväxlande här än i den mer enhetligt och planmässigt utbyggda Nya stan/Nöden på 1870-talet. Idag finns en ganska brokig skara hus längs Lilla Tvärgatan.

Såväl Lilla som Stora Tvärgatan ingår i Lunds stadsplan från tidig medeltid och hade ursprungligen en gemensam sträckning ut till den stadsvall som omgärdade staden.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 31 december, 2010 av Rune Källén