logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Göingakrogen

   Lunds historia

KONgoingekrogen

I Svartbrödraklostret – dagens Krognoshus – hade såväl handlanden Werrenrath som källarmästare August Svensson, ”Göingen” kallada restauration till slutet av 1890-talet. Detta lilla Bacchi tempel kallades även Svensakruet, Gyngakruet eller Göingakrogen. Mitt på fasaden mot torget fanns en nergång till källaren där man av en herr Salomonsson bland annat brukade beställa in ”tvänne supar oach en ålabod”.

På första våningen, som länge regerades av en herr Christersson, som man kom upp till via en hög trappa på gaveln, fanns en servering av lite högre klass. En redig romtoddy kostade 25 öre och här uppe satt till och med professorer och rådmän och blickade avmätt ner på menigheten och det myllrande marknadslivet. Därifrån kunde man även komma in till den tidens stora krognöje biljarden, som låg åt väster. En som däremot inte kom in tack vare en ”plikttrogen” stadsfiskal var August Palm, som skulle hållit ett tal där 1881. Det spelades även teater i lokalen och ”Frostens tomt” intill var länge en av stadens mest kända nöjesplatser. Sign Qlunque får avsluta med sin betraktelse över tingens gång:

Mårtenskalhren finns ej mer
och ”Tre F” lades ner,
fyllbom grät däröver;

Finge vi en Rådhuskrog,
blev av krogar mer än nog,
fler än Lund behöver.

Text: Bengt Karlsson. Kaféer, Kondis & Krogar i Lund. Gamla Lunds årsskrift 1993

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 8 mars, 2010 av Rune Källén