logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Grand Hotel

   Näringsställen

RK_grand
RK_grand

Grand Hotel uppfördes av Lunds Spritförädlings AB, ett av privatpersoner bildat konsortium med Axel Westerström som direktör. Byggmästare var H. Forsberg. Hotellbyggnaden är uppförd i fyra våningar med sträckning över hela kvarterets bredd. Den bildar en monumental fond för Bantorget i öster. Stilen är historicerande — snarast med fransk slottsarkitektur från renässansen som förebild. Fasadmaterialet är ljusröd övedsklostersandsten och gul skrombergaförbländer, och taket är täckt med svart falsplåt.

Byggnadens dominerande mittparti är utformat som en risalit, med huvudentré, bred smidesbalkong, tureller samt brant, tornliknande takfall. De två flankerande hörntornen har branta torntak, täckta med skiffer. Fönsteromfattningar och portik är rikt dekorerade med stenhuggeridetaljer i rosa sandsten. Tredje våningens fönster har dessutom inläggningar av vitgul marmor i bröstningarna.

Fasadens norra del har sedan 1972 en permanent sommarveranda.

Hotellet var från början inrett till restaurang i källarvåningen, i bottenvåningen två större och en mindre enskild matsal, flera caférum samt biljardsal. En trappa upp fanns en större och en mindre festsal, båda genom två våningar. Hotellet inrymde ett 60-tal resanderum.

En större ombyggnad ägde rum på 1950-talet, varvid bland annat matsalarna, vestibulen och den Lilla festsalen förändrades. Ursprunglig är däremot huvudtrappan av vit marmor med rikt utsirade smidesräcken samt i vilplanen praktfulla målade fönster utförda av glasmästare C. A. Andersson. Även Stora festsalen har i,stort sett bevarad originalutformning. Kring rummet löper en balkong, uppburen av kraftiga, ornamenterade konsoler. Taket är fältindelat med stuckarbeten med djup reliefverkan och målat i pastellfärger och guld. För detta, liksom övrigt måleriarbete, svarade dekorationsmålare Svante Thulin.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 5 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 26 juli, 2019 av Rune Källén