logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stortorget 1873

   Historiska bilder | Närsynat

Stortorget 1873
Stortorget 1873

När fotografen Otto Pettersson 1873 tog sig upp i södra domkyrkotornet och knäppte detta klassiska foto av Lund, hade moderniteten nått staden. Det syns på en rykande fabriksskorsten och några gaslyktor. Förändringens vind hade börjat blåsa med järnvägens ankomst 1856.

Redan ett par decennier efter O P:s fotografering var många av scenens sättstycken utbytta. Idag återstår max 25 av bildens ca 100 byggnader. Trots detta känner en lundabo omedelbart igen sig tack vare starka hållpunkter som Stortorget, Stora Södergatan, Gleerupska bokhandeln, Katedralskolan och Observatoriet.

Bilden är tagen på sommaren, kanske en lördag efter torghandelns slut. Få människor är ute och rör på sig. Några av dem syns bara som suddiga skuggor.

Utanför den gamla vallgränsen breder jordbrukslandskapet ut sig. Vid horisonten skymtar Uppåkra kyrka och nära Malmövägen Höjebromölla. Sankt Lars sjukhus har ännu inte börjat byggas. I träddungen till höger ligger den bondgård som gav namn till våra dagars Klostergården.

Klicka på bilderna nedan för att förstora. 
Kommentarer till delförstoringarna följer efter bildgalleriet.

BILD 1

Till vänster i bildens nederkant står Hedmanska gården som 1934 fick lämna plats åt Botulfsgatan. Framför Hedmanska står en gaslykta. En hästdragen vagn kommer körande vid mynningen till Västra Mårtensgatan. Två vagnar står still vid Stortorgets västra sida.

Söder om Stora Tvärgatan är det lummigt med träd och handelsträdgårdar. Till vänster syns husen vid Prennegatan. Än har rådman Ripa inte börjat bygga Nya stan – Nöden.

BILD 2

I förgrunden syns taket till det som 1891 blev Gleerups bokhandel. I mitten på bilden finns Borgs fabriksanläggning. Det ryker ur skorstenen vid den trapptornsförsedda byggnaden som 1867 uppförts som spinneri. Lite längre bort reser sig Katedralskolans länga vid Svanegatan. Den västligaste delen har stått där sedan 1865. Astronomiska observatoriet i Svanelyckan är sex år gammalt. Trädraden bakom observatoriet står på Högevall som för ögonblicket är en del av Akademiska promenaden. I bildens högerkant löper Grönegatan. Huset med den ljusputsade gaveln finns ännu kvar på hörnet till Drottensgatan. Taket till ett åttakantigt lusthus skymtar i bildens nedre högerhörn.

BILD 3

I bildmitten löper Lilla Kyrkogatan. Av bebyggelsen återstår idag bara de tre hus som visar taken nere till höger. I ombyggt skick ingår de i bokhandeln Arken och Domkyrkoforum. Det mesta i de två kvarteren revs 1913 för att lämna plats för bankpalatset som stod klart 1915. Till vänster om Lilla Kyrkogatan reser sig det så kallade Hylénska huset och till höger Lunds rådhus i Brunius version från 1841.

Den största kulturhistoriska förlusten var igenläggningen av Lilla Kyrkogatan – den medeltida processionsvägen mot Domkyrkans sydportal.

BILD 4

Den kullerstenslagda Stora Kyrkogatan talar framförallt om ett par stora miljöproblem. Tydliga är torgdagens trafikspår i form av stora mängder djurspillning.

En suddig gatsopare arbetar i mynningen till Clemensgatan (Lilla Fiskaregatan). Värda uppmärksamhet är också de djupa rännstenarna som på flera ställen är brolagda med plankor. Via dessa avlopp dränerades stadsområdet ända fram till 1890 då den första moderna kloakledningen grävdes ner.

Vid gatans östra sida står en gaslykta.

Det vi idag kallar Gleerupska huset är ett modernt affärshus uppfört 1871 av handlanden Petter Ekelöf. Han tycks ha varit den som introducerade speciella skyltfönster i Lund. Tjugo år senare övertogs huset av Gleerups under ledning av bokhandlare Hjalmar Möller. 

Inget av husen väster om gatan har överlevt till våra dagar. Hörnhuset bär en på bilden oläsbar skylt som dock säkert gör reklam för Ohlin & Wittings speceri- och kolonialvaruaffär.

BILD 5

Torghandeln är slut för dagen, men en torggumma står kvar vid sin vagn med två kunder – den ena en kvinna med korgen på armen.

I övrigt pågår städningen som utförs av hjon från fattighuset. Möget har sopats ihop i högar för lastning på vagnar – en sådan sticker fram bakom hushörnet till höger.

Gasljuskandelabern från 1863 står mellan två pumphus som hämtar vatten ur en brunn mitt på torget.

Helgfriden har börjat sänka sig över Lund.

BILD 6

Runt hörnet på Ekelöfs handelshus sveper tre långkjolade damer. Frågan är om de ens tittat på gatsoparen som rensar avloppsrännan. Hans skottkärra står en bit in i Lilla Fiskaregatan.

Ovanför markiserna på grannhuset i söder sitter texten ”Philip Lindstedt Bok- Musik- & Pappers-handel”. Lindstedt har drivit sin butik sedan 1872.

BILD 7

Söder om Stadshuset (nuvarande Rådhuset) står ett murat vagnslider som inrymmer brandkårens utryckningsfordon.

Någon, kanske en student, vädrar sitt gavelrum i Hedmanska gården.

BILD 8

Bilden är troligen tagen en lördagseftermiddag men det betyder inte att arbetsdagen är slut. Det syns på Borgs rykande skorsten och på de här två murarna som arbetar med en skorsten på ett hus vid Clementsgatan (Lilla Fiskaregatan). Ställningen ser ranglig ut och frånvaron av säkerhetsanordningar skulle ha fått, ett förvisso anakronistiskt, skyddsombud att baxna.

Skanning och text: Claes Wahlöö

2018-09

  Senast uppdaterad 23 maj, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 18 september, 2018 av Ingrid André