logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klostergatan 1894

   Historiska bilder | Närsynat

Klostergat 1894

När Klostergatan på 1890-talet kallades ”Bullis” var detta en skämtsam förkortning av boulevard vilket gatan inte kvalificerade sig som. Den var dock tveklöst Lunds modernaste, mest representativa affärsgata. Där handlade man, flanerade och visade upp sin borgerliga status. I fonden anas järnvägen – insigniet på Lunds modernitet.

När fotografen Per Bagge (1866-1936) tog bilden av Klostergatan, stod hans kamera i gatans östra ända, på trottoaren vid Klostergatan 2a. Smidesstaketet till höger försvann när tomten bebyggdes 1904. Positionen var vald så att den ännu putsade Klosterkyrkan kom med centralt i bakgrunden.

Av allt att döma skall bilden dateras till 1894. Främst är det bebyggelsen som ger denna datering. Att Grand Hotel saknas är en grundbult. Årstiden kan med trädens nya lövverk approximeras till månadsskiftet april/maj, kanske en lördag tidigt på eftermiddagen.

Minst femtio personer finns med på bilden. Män och kvinnor i alla socialskikt och åldrar befolkar gatuscenen. Bagge har lyckats fånga ett representativt utsnitt av Lunds befolkning. Borta vid Bantorget patrullerar en poliskonstapel.

Bortsett från den omsorgsfulla kompositionen är det något regisserat över det hela. Påfallande många står I exponeringsögonblicket stilla och tittar på fotografen. Redan den stora kameran på sitt stativ väckte förstås uppmärksamhet, men Bagge måste också ha gjort något för att påkalla uppmärksamhet. Troligen ropade han när det var dags att knäppa. Han ville undvika snabba rörelser som skulle sudda till objekten. Lite frestande är tanken att han hade en megafon med sig.

Många detaljer framträder i bildutsnitten. Byggnader, stenläggning, hästskit och reklamskyltar. På ett plank syns fotografen C F Piils skylt över ett elegant skyltskåp med porträttfotografier. Mest fascinerande är givetvis människorna som befolkar gatuscenen. Det finns många mikroberättelser att fångas av.

Klicka på bilderna för att förstora!

Text och reprofoto: Claes Wahlöö

2018-08

  Senast uppdaterad 18 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 18 augusti, 2018 av Ingrid André