logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Slaget vid Lund

   Händelser | Lund i årtal | Lunds historia

slagetvidlund
slagetvidlund

Slaget vid Lund stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.

Läs mer om Slaget vid Lund här

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André