logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gamla kirurgen

   Byggnader

_DSC2965

Byggnaden är belägen på Lunds gamla lasarettsområde och byggdes som en kirurgklinik för utvärtes sjuka – därav det i dag dagliga namnet Gamla kirurgen – och kom att användas som sådan de följande 100 åren. Byggnaden stod färdig 1868 och är ritad i sengotisk stil av den kände arkitekten Helgo Zettervall, som ritat många av universitetets byggnader.

Huset  byggdes om och till 1905 (Axel Kumelien) och 1928 (Salomon Sörensson). Under 1970-talet så flyttade lasarettet ifrån kvarteret och byggnaderna övergick till av bli undervisningslokaler för Lunds universitet. Omfattande ombyggnader gjordes under 1978-1980 (Klas Anshelm) för att anpassa lokalerna bättre till undervisningen. Under 1990-talet så har det gjorts mindre upprustningar både invändigt och utvändigt.

Gamla kirurgen blev byggnadsminnemärke 1972 (vilket upphävdes 2005) och har sedan dess tillhört Lunds universitet. Idag finns här bla Universitetets Internationella sekretariatet, Studerandeenheten och läsesalar. Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus i Lund AB.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén