logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad

   Företag

carlholm1

Järnvägen kom till Lund 1856 och denna skulle naturligtvis få stor betydelse för den industriella utvecklingen i staden. Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad var en smidesverkstad belägen på en tomt mittemot stationen och var därför under många år det första man fick se av Lund när man anlände med tåg. På verkstaden tillverkades kvarnar, spisar och byggnadsgjutgods. Med tiden kom många andra saker att produceras, som tröskverk, bakugnar, spiraltrappor och mycket mer. Även större anläggningar som sågverk och mejerimaskiner såg här dagens ljus.

Verksamheten blomstrade under slutet av 1800-talet och gjorde inte bara affärer i Sverige utan även så långt bort som med Argentina, Australien och Sydafrika.  Fabriken på Bangatan hade ett eget stickspår över till järnvägen, vilket vittnar om dess betydelse vid denna tid.

san__002_Kv_Bytarebacken_tomt_13

Den mekaniska verkstaden lades ner 1942, gjuteriet två år senare. Carl Holmberg själv dog 1890, verksamheterna övertogs då av hans söner Carl Olof och Frans Gottfrid. Bland de företag som fanns inom familjen var också en bilverkstad, ett tegelbruk i Blekinge och inte minst Armaturfabriken på Gasverksgatan.

carlholm2

Detta var en av Lunds största industriarbetsplatser som år 1906 hade 190 anställda. Det ursprungliga syftet var att producera armaturer till ångpannor och andra produkter i den egna verkstaden, men här producerades också bromsar och smörjdynor för järnvägsvagnar.

  Senast uppdaterad 27 november, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 8 mars, 2010 av Rune Källén