logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Clemenstorget genom tiderna

Clemenstorget

”Vid S:t Petri Kyrkogatas västra ända låg en liten öppen obebyggd plats, som kallades Isaks torg. Det var dock inte något torg, men här stod stadens spöpåle ännu så sent som på 1840-talet, ” skriver akademie smeden Petter Löwegren i sina anteckningar år 1858. Mot slutet av 1890-talet fick platsen en hårdgjord kullerstensyta och blev […]

Lunds kulturpris i år till Kulturportal Lund

logga

Varje år delar Lunds kommun ut Lunds kulturpris till den kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. I år har prissumman fördubblats och uppgår nu till 30 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att årets pris tilldelas föreningen Kulturportal Lund. […]

Nytt på portalen

Stadskärnans bensinstationer

För inte så länge sedan låg det en doft av bensin över stadskärnan. Idag ska bensinpumpar vara försedda med utrustning för återföring av bensinångor och för att förebygga hälsorisker ska bensinstationer ligga väl avskilda från bostäder. Annat var det förr. Inne i stadskärnan fanns det förr en förbluffande mängd bilverkstäder och bensinpumpar. Till en början […]

  Publicerad 16 juni, 2024

Danska nationen

1943 när motståndet mot den tyska ockupationen hårdnade i Danmark flydde många danska studenter och fortsatte sina studier i Lund där det även upprättades en dansk skola. De bildade 1943 en egen dansk nation som dock ej var officiell utan dess medlemmar var samtidigt adjungerade i de andra nationerna. Den danska nationen hade även en […]

  Publicerad 9 juni, 2024

Ceremoni för nya medborgare – först i Lund

Svenska flaggans dag den 6 juni blev först 1983 Sveriges officiella nationaldag. Men det skulle dröja ända till 2005 innan den också blev helgdag.I Lund satt Lundapolitikern sedermera justitieminister Gun Hellsvik och såg på TV. Hon berättar i en intervju 2007:– Jag såg ett tv-program om att ingenting hände i Sverige när man fick sittmedborgarskap. […]

  Publicerad 2 juni, 2024

Axplock

Alm, Folke (1917 – 2002), domkyrkoorganist, körledare, kompositör

Alm Folke

Lund är en av landets rikaste körstäder. Rötterna finns både i studentkåren och i stadens kyrkor. I Domkyrkan verkade Joseph Hedar som domkyrkokapellmästare från 1931 till sin död 1960. Hans efterträdare blev Folke Alm. Folke Alm föddes i Karlskrona 1917. Efter studier på Musikhögskolan 1939 – 1943 blev han organist i Varbergs kyrka samt dirigent […]

Salanders Fabriker

Salanders Fabriksaktiebolag var ett av Lunds stora företag inom färgeri- och textilbranschen och grundades 1847. Företaget höll till med sitt färger på Bredgatan ända tills verksamheten upphörde 1977. En brand skadade stora delar av byggnaderna 1937. Salanders hade ocksa mattväveri och spinneri vid kvarteret Raffinaderiet från tiden för andra världskriget fram till 1973 respektive 1977. […]

Tornen

Dom_Tornen1

”Lunna pågar” kallas Domkyrkans dubbeltorn i folkmun. Med inspiration från katedralen i Speyern skapade Helgo Zettervall vid renoveringen 1860-1880 Domkyrkans västparti som vi känner det idag. Tornen sträcker sig 55 meter upp i luften. I de båda tornen finns klockor som dagligen ringer ut över Lund, den äldsta är från 1513. Tornparet har blivit något […]

Populära ämnen