logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Lund som medeltida kyrkligt centrum

domkyrk 01

Domkyrkan och dess föregångare Lund hade under medeltiden en särställning i Norden som kyrkornas stad, främst representerat av Lunds domkyrka, som var centralhelgedom för det danska ärkebiskopsdömet. Detta inrättades genom påven i Rom 1103 och omfattade till 1152 även Norge och till 1164 även Sverige. Med detta nordiska ärkesäte togs ett avgörande steg för att […]

Hardebergaspåret – minnen av en järnväg

BLHJ, uttytt Bjärred-Lund-Harlösa-Järnväg, är namnet på det som en gång var Lunds stads järnvägar. 1901 öppnades sträckan Lund – Bjärred och 1905 sträckan Lund – Harlösa. Hardebergaspåret är en rest av den sistnämnda sträckan.BLHJ gick med förlust redan från början. 1910 tog Lunds stad över driften. Men förutom militärer till Revinge, söndagsutflykter till dansbanan i […]

Nytt på portalen

Lund 1085

Så här kan Lund kan ha tett sig då Knut den helige år 1085 upprättade sitt berömda gåvobrev, alltså den donation som lade ekonomisk grund för upprättandet av domkapitlet och byggandet av Domkyrkan. Arton år senare – 1103 – installerades Danmarks förste ärkebiskop i Lund. Modellen bygger på skriftliga källor men framförallt på den arkeologiska […]

  Publicerad 5 februari, 2023

Munck-Falk, Anna (1901-2001), Lunds studentkårs vice ordförande 1926

Anna Munck af Rosenschöld föddes 18 juli 1901 ”Där cyanblått Öresund / smeker sanden vid Landskrona” skriver Q i studenttidningen Lundagård i en dikt om Anna Munck-Falk. Skalden Q är anonym men författarna lär vara Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie. I karnevalståget 1924 var Hjalmar Gullberg Hamlet, Ingvar Andersson Henrik VIII och Anna Munck Anne […]

  Publicerad 22 januari, 2023

Axplock

Heraldikens Lund

Den som är uppmärksam kommer snart att finna många vackra heraldiska vapen i Lunds centrum. De förekommer på byggnader, lyktstolpar och föremål i stadsbilden och som motiv och dekorationer i olika sammanhang under året. Två heraldiska vapen utmärker sig och förekommer på fler ställen än andra: stadsvapnet och häradsvapnet. Heraldiken som företeelse uppstår i 1130-talets […]

Schlyter, Carl Johan (1795 – 1888), professor, handskriftsutgivare

Schlyter Carl Johan

Schlyters väg vid Tornavägen minner om en av Lunds främsta jurister genom tiderna. Schlyter hade studerat i Uppsala och var under åren 1838 – 1876 professor i Lund, första i allmän lagfarenhet, sedan i laghistoria. Han hade fått i uppdrag att ge ut Sveriges medeltida lagar på grundval av befintliga handskrifter. Tekniken för handskriftsutgivning var […]

Krüger-Hansson, Karl (1887–1962), pekoralist

Krüger-Hansson Karl

Karl Krüger-Hansson föddes i Lund och levde hela sitt liv i staden. De resor han företog, och gärna skildrade i egna vershäften, gick sällan längre bort än till exempelvis Lomma eller Åsljunga. Fadern Frans Hansson var barberare och Lunds, kanske landets siste utbildade fältskär. Hans mor var tyska, född Krüger, och sonen antog dubbelt efternamn. […]

Populära ämnen