logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Skrylle – omtyckt oas för naturfattiga Lund

Skrylle3

En miljon besök görs varje år i Skrylleområdet mellan Dalby och Södra Sandby. Skrylle är Lundabornas oas för motion, promenad, möten och fika i naturskön miljö. Ordet Skrylle (äldre stavning Skrulle och Skrölle) betyder helt enkelt storskog och skogen var stor vid medeltidens slut. Det var en lövskog som sträckte sig ner till Arendala vid […]

Källby

Höje å har en viktig roll i Lunds tidiga historia. Dels som transportled längs med ån, dels för att de platser där det gick att till fots korsa ån kom att bli viktiga platser. Genom uppdämning av ån kunde man exempelvis driva en kvarn. Vattensamlingen innebar också tillgång till vatten för bevattning och för odling […]

Nytt på portalen

Solgårdarna – från barnrikehus till bostadsrätter.

En stor Inflyttning från landsbygden, hög arbetslöshet, världskrig, livsmedelsbrist och stora barnrika familjer gjorde de första decennierna ekonomiskt och socialt tuffa för många familjer i Lund. Under första världskriget blev livsmedelsbristen så akut att det på Stortorget den 25 april 1917 anordnades en stor ”hungerdemonstration” De första decennierna av 1900 talet präglades också av extremt […]

  Publicerad 30 juni, 2024

Stadskärnans bensinstationer

För inte så länge sedan låg det en doft av bensin över stadskärnan. Idag ska bensinpumpar vara försedda med utrustning för återföring av bensinångor och för att förebygga hälsorisker ska bensinstationer ligga väl avskilda från bostäder. Annat var det förr. Inne i stadskärnan fanns det förr en förbluffande mängd bilverkstäder och bensinpumpar. Till en början […]

  Publicerad 16 juni, 2024

Lunds kulturpris i år till Kulturportal Lund

logga

Varje år delar Lunds kommun ut Lunds kulturpris till den kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. I år har prissumman fördubblats och uppgår nu till 30 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att årets pris tilldelas föreningen Kulturportal Lund. […]

  Publicerad 10 juni, 2024

Axplock

Södertull

I anslutning till Södertull låg söderport vilken räknades som en av de viktigaste stadsportarna i medeltidens och renässansens Lund. Porten kallades även för Röde Port. Arkeologiska undersökningar har visat att portbyggnaden varit byggd av rött tegel, vilket kan vara en förklaring till namnet. Vi tullarna kontrollerades resande och man tog här även upp tullavgifter. Den […]

Krantz, Karl-Oskar (1867-1933), filmpionjär

Han arbetade som lärare, läste teologi, forskade om stjärnor, men det är som lundensiskfilmpionjär han är känd. Han var först ut på flera områden – öppnade biografer, hyrde och distribuerade filmer, gjorde egna filmer och verkade en tid som filmcensor. Karl-Oskar Krantz föddes i Håby, ett samhälle i Bohuslän. Hans far, Elias Jacobsson, var korpral. […]

Staden brinner

brinnandestad

1263 drabbas Lund av ännu en eldsvåda. Fyra kyrkor och en stor del av staden eldhärjas.Lund har brunnit många gånger.

Populära ämnen