logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Sydsvenska musikkonservatoriet i Lund 1909–1916

Under sju år – från höstterminen 1909 fram till och med vårterminen 1916 – kunde Lund skryta med att ha ett musikkonservatorium. Det konkurrerade direkt med Malmö musikkonservatorium som några italienska musiker med Giovanni Tronchi i spetsen startat 1907. De motiv som fick ett antal prominenta personer i Skåne att driva fram inrättandet av utbildningen […]

Åhléns

GM_borgsfargeri

Varuhuset Åhléns byggdes ursprungligen för en annan varuhuskedja, EPA. Byggnaden uppfördes av AB Turitz & Co 1954 och var då som ett främmande element i bebyggelsen i Lunds stadskärna. Tidigare hade här mest funnits låg och småstadsmässig hus, så det nya varuhuset kom att bryta starkt mot den lokala byggnadstraditionen när det byggdes. EPA omvandlades […]

Nytt på portalen

Värnpliktsdemonstrationen 1968

Gunnar Sandin kom från Värmland till Lund för att studera kulturgeografi. Hans politiska engagemang hade fäste i Vänsterpartiet och han deltog i många demonstrationer. Han var en skrivande person (översättare, järnvägsforskare och flitig medarbetare i partiets organ Veckobladet). Efter att ha deltagit i värnpliktsdemonstrationen september 1968 gick han hem och skrev ner vad han varit […]

  Publicerad 19 maj, 2024

Aten och övre Aten

Athén Aten

AtenAkademiska Föreningens läsrum, ursprungligen benämnt Ateneum, men som snart kom att kallas Aten. I denna avdelning fanns tidningar och tidskrifter till fritt begagnande av AF:s medlemmar. Aten blev snart en av de populäraste inrättningarna på AF. Länge var Aten beläget i rum på bottenvåningen vettande mot Sandgatan. Vid den stora ombyggnaden 1953 fick Aten avsevärt […]

  Publicerad 12 maj, 2024

Norra Fäladen från början

Lerigt och klabbigt – men också uttryck för expansion och framtidstro. Så kan man karakterisera  Norra fäladen på 1960-70-talen. Lund växte snabbt då, t ex universitetet och sjukhuset. Liksom många andra inflyttare bosatte vi oss på Norra Fäladen. Området byggdes då – här fanns både hyreshus, t ex de gula tegelhusen på Magistratsvägen, HSB-husen på […]

  Publicerad 5 maj, 2024

Axplock

Borgs färgeri

Kvarteret Färgaren har fått namn efter den färgerirörelse som släkten Borg bedrev där under drygt ett par hundra års tid. Verksamheten har satt sin prägel på största delen av kvarteret och gav upphov till ett omfattande byggnadskomplex, som idag endast återstår till viss del. 1737 köpte färgaren Hans Borg en tomt vid Stora Södergatans västra […]

Västra mottagningsstationen

Den 15 december 1907 kunde Lunds första elektricitetsverk börja leverera energi. För att få tillgång till el gick staden in som delägare i Sydsvenska Kraftaktiebolaget, nu Sydkraft, som 1909 uppförde en transformatorstation för växelström vid Fjelievägen. Från kraftstationen i Lagan tog den emot 50 000 volt. Efter 60 år, 1969, ersattes den tidigare transformatorstationen av en […]

Populära ämnen