logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds historia och kulturarv

Panorama head10
KL2017_1128-112812_IMG_20171128_112812
Panorama head02
KL2017_1123-084548__3008494-HDR
Panorama head03
KL2017_0724-153214__3005454
KL2017_0705-193040__3004997
Panorama head05

Kulturnatten: Om ”Skorstenarnas stad”

Tegnertavla

På Kulturnatten den 19 september sänder Kulturportal Lund ett föredrag om Skorstenarnas stad. Vid förra sekelskiftet var Lund nämligen en av Sveriges viktigaste industristäder. Under en knapp halvtimme bekantar vi oss med en stad, präglad av en mängd skorstenar med rök. De flesta fanns i den centrala staden. Lund var en stor industristad, större än […]

Kulturnatten – en lundauppfinning

kulturnatt

Kulturnatten – vad är det? Kulturnatten i Lund är ett evenemang av lundaborna för lundaborna.Lunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, är samordnare men Kulturnatten arrangeras i stor utstäckning av lundaborna själva. Ett åttiotal föreningar, kulturaktörer och privatpersoner bidrar med sitt enorma engagemang till det omfattande utbudet och den stora mångfalden. Universitetet är också en stor arrangör. […]

Nytt på portalen

En blomsterfabrik

Kring sekelskiftet 1900 hade ordet fabrik en positiv laddning och ordet användes gärna i företagsnamn för olika verksamheter som vi idag kan ha svårt att associera med en fabrik. Så dyker till exempel Laura Höörgrens blomsterfabrik upp i den offentliga statistiken över företagare i Lund 1916. Ett annat exempel är Henriette Hermans kravattfabrik som låg […]

  Publicerad 11 september, 2020

Återbrukat på domkyrkan

De flesta lundabor har förmodligen sett Jätten Finn och uret i domkyrkan, men för den som har ögonen, och ibland en kikare, med sig, finns det mycket mer att upptäcka. Högst upp på tvärskeppsgaveln mot Lundagård finns det ett antal dekorelement som känns tämligen främmande för en romansk kyrka. Den som ligger bakom denna egendomliga […]

  Publicerad 2 september, 2020

Utzonhusen

Arabstaden, Sparbankshusen, Östberlin eller Berlinmuren. Det figurerar en del namn på de gula radhusen i Planetstaden.  Finaste namnet är Utzonhusen. Så heter de för att de ritades av den danske arkitekten Jørn Utzon. Han blev världsberömd när han ritade operahuset i Sydney. Att han ritat radhus i Lund är möjligen mindre känt. 45 hus i […]

  Publicerad 26 augusti, 2020

Axplock

Knut den stores torg

Knut den Stores torg ligger i centrala Lund, mittemot järnvägsstationen. Torget är gestaltat under 50-talet av arkitekterna Backström och Reinius, men fick sin slutgiltiga utformning först sedan kontorshusen på norra sidan om torget färdigställdes i mitten av 1970-talet. På slutet 1990-talet omgestaltades torgets och järnvägsstationens planering och ytskikt av landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson. Den södra delen […]

Pufendorfinstitutet / Classicum

RK_pufendorfinst

Pufendorfinstitutet / Classicum Pufendorfinstitutet ligger på Biskopsgatan 3, i det hus som ursprungligen ritades åt Fysiska institutionen. Det uppgfördes år 1886 efter ritningar av Henrik Sjöström, elev till den ännu mer välkände arkitekter Helgo Zettervall som ritat en rad kända byggnader i Lund och Skåne. År 1951 flyttade den Klassiska institutionen in i byggnaden. Inför […]

Tomegapsgatan 24 – här bodde de

Tomegaps24

Huset på Tomegapsgatan 24 är byggt 1876. Det var ursprungligen ett envåningshus och användes delvis som brygghus.Detta skulle kunna vara ett gathus i mängden, men är speciellt intressant eftersom det varit bostad åt flera kända personligheter. Huset var bland annat barndomshem åt författaren Axel Wallengren, kanske mer känd under pseudonymen Falstaff Fakir. Senare bodde också […]

Populära ämnen