logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lauritz Weibull

   Tidslinje - Universitetet

LauritzWeibull

Lauritz Weibull blir 1892 student vid Lunds universitet, disputerar i historia 1899 och promoveras till filosofie doktor 1900. Han anställs vid Landsarkivet i Lund 1903 där han stannar tills han tilldelas tjänsten som professor i historia 1919. Weibulls vetenskapliga käpphäst är omvärderingen av historieskrivningen som den moderna källkritiken medför. Han har trots detta en historiesyn som präglas av tidens liberala idéer.

Läs om den akademiska släkten Weibull.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André